Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Drugi konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020  na wsparcie walki z pandemią ogłoszony!

Drugi konkurs SC1-PHE-CORONAVIRUS-2020 na wsparcie walki z pandemią ogłoszony!

W ramach tego konkursu można aplikować do pięciu tematów:

Schemat finansowania: Innovation action; sugerowany budżet projektu: 5-6 mln euro

Schemat finansowania:  Innovation action; sugerowany budżet projektu: 2-5 mln euro lub do 10 mln euro (w przypadku grantów kaskadowych)

Schemat finansowania: Reaserch and Innovation action; sugerowany budżet projektu: 4-10 mln euro

Schemat finansowania: Research and Innovation action; sugerowany budżet projektu: 15-20 mln euro

Schemat finansowania: Coordination and Support action; sugerowany budżet projektu: 2-3 mln euro.

Projekty finansowane w ramach tego zaproszenia powinny umożliwiać przestawienie procesów produkcyjnych tak, aby zapewnić zdolność szybkiego wytwarzania niezbędnych środków i urządzeń medycznych potrzebnych do przeprowadzania testów na obecność wirusa, leczenia zakażeń i im zapobiegania. Projekty te powinny również prowadzić do opracowania technologii medycznych i narzędzi cyfrowych, których celem jest poprawa wykrywania wirusa, skuteczniejsze monitorowanie jego rozprzestrzeniania się i zapewnienie lepszej opieki nad pacjentami. Nowe badania naukowe będą opierać się na analizie dużych grup pacjentów (kohort) w całej Europie, natomiast dzięki lepszemu zrozumieniu behawioralnych i społeczno-gospodarczych skutków pandemii koronawirusa poprawie mogą ulec strategie w zakresie leczenia i profilaktyki.

Termin składania wniosków upływa 11 czerwca 2020 r., a w ramach tej inicjatywy nacisk kładziony będzie na szybkie osiągnięcie wyników. Europa i cały świat pilnie potrzebują innowacyjnych rozwiązań, aby powstrzymać i złagodzić pandemię, a także aby lepszą opieką otoczyć pacjentów, ozdrowieńców, grupy szczególnie wrażliwe, pracowników służby zdrowia i osoby z ich otoczenia. Dlatego też Komisja pragnie, by prace badawcze rozpoczęto jak najszybciej, i w związku z tym skróciła terminy na przygotowanie wniosków i na ich ocenę.

Nowe rozwiązania muszą być dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich, zgodnie z zasadami globalnej reakcji na pandemię koronawirusa. W tym celu w umowach o udzielenie dotacji zawieranych w wyniku tej procedury Komisja uwzględni klauzule zobowiązujące do szybkiego udostępnienia danych, aby zapewnić możliwość natychmiastowego wykorzystania ustaleń i wyników.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.