Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/3a7b408a-0563-4c45-91e4-ed1c45693df2.jpg Dofinansowanie rewitalizacji Chojnic, Czerska i Debrzna. Marszałek przekazał decyzje samorządowcom

Dofinansowanie rewitalizacji Chojnic, Czerska i Debrzna. Marszałek przekazał decyzje samorządowcom

Widok na Chojnice

15 listopada 2017 r. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk spotkał się z samorządowcami z Chojnic, Czerska i Debrzna, by przekazać im decyzje o dofinansowaniu projektów rewitalizacyjnych. Łączna wartość projektów, które zostaną zrealizowane w Chojnicach to ok. 8,5 mln zł, w Czersku – 5,3 mln zł, natomiast w Debrznie – 2 mln zł.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego rozstrzygnął konkursy dla zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych, dofinansowanych ze środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Chojnice, Czersk i Debrzno znalazły się w gronie piętnastu pomorskich miast, które otrzymają dofinansowanie. Łączna wysokość dofinansowania w ramach RPO dla wszystkich miast to ponad 150 mln zł, a całkowity koszt realizacji projektów rewitalizacyjnych to 245 mln zł.

 

Chojnice – rewitalizacja Dzielnicy Dworcowej

Projekt zakłada budowę obiektu przy ul. Dworcowej na cele społeczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia. Realizowany będzie kompleksowy program wsparcia dla osób niesamodzielnych, seniorów i osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodzin. Osoby niesamodzielne objęte zostaną teleopieką. System ten pozwala na szybkie wezwanie pomocy w sytuacji kryzysowej przez całą dobę dzięki przyciskowi alarmowemu, w który zostanie wyposażona dana osoba.

Ponadto projekt zakłada renowacje i remonty elementów wspólnych w budynkach mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia i przestrzeni publicznych na cele społeczne, budowę ul. Subisława na odcinku do ul. Towarowej oraz kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni Wzgórza Ewangelickiego. Celem projektu jest poprawienie sytuacji społecznej na rewitalizowanym obszarze oraz ożywienie społeczno-gospodarcze mieszkańców.

 

Marszałek przekazuje decyzje samorządowcom

 

Czersk – rewitalizacja części miasta

Celem projektu jest rewitalizacja zdegradowanej części miasta. Zaplanowane działania przewidują przebudowę i adaptację fragmentu budynku dworca kolejowego przy ul. Kolejowej 7 na cele społeczne, w tym utworzenie Centrum „Reaktywacja”, w ramach którego powstanie placówka wsparcia dziennego. Wsparcie polegać ma przede wszystkim na prewencji w postaci pomocy rodzinom w opiece i wychowaniu dzieci. Ponadto projekt zakłada remont części wspólnych dwóch budynków komunalnych przy ul. Transportowców, zagospodarowanie podwórek spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty mieszkaniowej, remont ulicy Transportowców i Wojska Polskiego oraz wybudowanie wielofunkcyjnego boiska sportowego.

 

Debrzno – rewitalizacja przestrzeni w obszarze zdegradowanym

Powstanie tam system zinstytucjonalizowanych usług społecznych. W jednym miejscu mieszkańcy Debrzna otrzymają odpowiednią pomoc oraz wsparcie dla całych rodzin. Projekt przewiduje zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej i przestrzennej obszaru rewitalizacji. W zabytkowym budynku przy ul. Barlickiego 2 powstanie Centrum Usług Społecznych. Zagospodarowane zostanie również otoczenie obiektu m.in. poprzez renowację historycznego muru i budowę baszty mającej pełnić funkcję punktu widokowego. Projekt zakłada też zagospodarowanie placu przy ul. Barlickiego, odbudowę nawierzchni tej ulicy wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziane są też remonty części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Dodatkowo przedsiębiorca zagospodaruje przestrzeń na cele edukacyjne. Powstanie plenerowe muzeum cukiernictwa.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.