• Strona główna
  • Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska o długości 17,27 km

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska o długości 17,27 km

Polski Ład - banner

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Województwo Pomorskie

Ponad 63 mln zł dofinansowania otrzymało województwo pomorskie z rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska o długości 17,27 km.

Obszar inwestycji: Infrastruktura drogowa

Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 na odcinku Stegna – Krynica Morska
o długości 17,27 km.

Przewidywany okres realizacji inwestycji:     30.09.2024

Wartość inwestycji:                                           94.440.684,12 PLN

Kwota Promesy:                                                 63.337.450,00 PLN

Deklarowana Kwota udziału własnego:         31.103.234,12 PLN

Procentowy udział dofinansowania:               67,07 %

Procentowy udział własny Wnioskodawcy:   32,93 %

 

Opis Projektu:

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 501 jest komplementarna ze zrealizowanym przez stronę rządową przekopem Mierzei Wiślanej.

Zadanie obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej na długości ok.17,27 km. W ramach zadania zostanie wykonana korekta szerokości jezdni w dostosowaniu do normatywnej, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni do 115 kN/oś, korekta łuków poziomych, korekta spadków poprzecznych jezdni. Zostaną przebudowane skrzyżowania z drogami poprzecznymi. Zostanie wykonana przebudowa zjazdów i zatok autobusowych. Zostaną wykonane nowe chodniki dla pieszych na terenie miejscowości przez które przebiega droga wojewódzka. Zakres zadania obejmuje również budowę odwodnienia drogi – budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej i urządzeń podczyszczających, przebudowę sieci wodociągowej, budowę oświetlenia drogowego i przebudowę istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej. Zostanie przeprowadzona wycinka drzew zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz zostaną wykonane nasadzenia nowych drzew. W celu zwiększenia poziomu BRD zostaną zamontowane bariery ochronne i balustrady. Zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowego oraz zamontowane urządzeń BRD.