Rozstrzygnięto drugą edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Pomorskie z dofinansowaniem