• Strona główna
  • Rozstrzygnięto drugą edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Pomorskie z dofinansowaniem

Rozstrzygnięto drugą edycję Programu Inwestycji Strategicznych. Pomorskie z dofinansowaniem

Znane są już wyniki drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Wnioski o dofinansowanie inwestycji mogły składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego oraz związki JST w kraju.

Zgodnie z przyjętym regulaminem, o przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów w oparciu o rekomendację komisji powołanej przy KPRM. Na tej podstawie BGK wystawi promesy wstępne dla samorządów, a te uruchomią przetargi w ciągu maksymalnie 9 miesięcy od ich otrzymania.

Samorząd województwa pomorskiego złożył trzy wnioski do programu Polski Ład w zakresie zakupu pasażerskich pojazdów kolejowych oraz modernizacji dróg wojewódzkich. Wybrana została inwestycja związana z transportem kolejowym: zakup czterech pasażerskich pojazdów kolejowych o napędzie hybrydowym.

W ramach projektu kolejowego, planowany jest zakup czterech wieloczłonowych pociągów.
Będą to jednostki o napędzie hybrydowym. Planowany do zakupu tabor łączy zalety pojazdów elektrycznych: wysokie przyspieszenia i brak emisji spalin jak i pojazdów spalinowych: możliwość poruszania się po liniach niezelektryfikowanych. Pojazdy umożliwią uruchomienie wielu nowych relacji, co będzie istotne przy planowanych modernizacjach i zamknięciach remontowych wielu pomorskich linii kolejowych.

Całkowita wartość projektu: 100 860 000,00 zł.

Dofinansowanie w ramach programu Polski Ład: 65 000 000,00

Deklarowana Kwota udziału własnego: 35.860.000,00

Przewidywany termin zakończenia inwestycji: 2024-12-31

Procentowy udział własny Wnioskodawcy w realizacji inwestycji: 35,55 %