Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 502

Polski Ład - banner

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Województwo Pomorskie

Województwo pomorskie z rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych otrzymało 2,0 mln zł na modernizację drogi wojewódzkiej nr 502.

Obszar inwestycji: Infrastruktura drogowa

Nazwa inwestycji: Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 502.

 

Przewidywany okres realizacji inwestycji:     06.2024 r. – 08.2024 r.

Wartość inwestycji:                                           2.282.424,80 PLN

Kwota Promesy:                                                 2.000.000,00 PLN

Deklarowana Kwota udziału własnego:         282.424,80 PLN

Procentowy udział dofinansowania:               87,63 %

Procentowy udział własny Wnioskodawcy:   12,37 %

 

Opis Projektu:

Droga wojewódzka nr 502 jest podstawowym połączeniem drogowym, łączącym tereny Mierzei Wiślanej z siecią drogową województwa. Z drogi tej w sezonie wakacyjnym korzysta wielu turystów zmierzających na wypoczynek nad Morzem Bałtyckim. Na odcinku ok. 1,62 km posiada nawierzchnię bitumiczną o przekroju drogowym i szerokości jezdni 6,4 ÷7,0 m. Przy obu krawędziach znajdują się pobocza gruntowe, zawyżone względem jezdni o zmiennej szerokości średnio ok. 1,3m. Wskazana droga została zdegradowana w czasie budowy przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Konieczne jest odtworzenie nowej nawierzchni wraz z jej wzmocnieniem. W ramach modernizacji planuje się wykonać korekcyjne frezowanie nawierzchni na gr. 2-5 cm oraz wykonaniu wcinek na skrzyżowaniach z drogami publicznymi. Po sfrezowanej nawierzchni przewiduje się oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, ułożenie siatki do zbrojenia warstw nawierzchni asfaltowych z włókien szklanych Na wszystkich przylegających wjazdach do modernizowanego odcinka zakłada się odtworzenie nawierzchni. Na całej długości odcinka modernizowanego po obu stronach przewiduje się pobocza o gr. 12cm. Planuje się wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego wg. projektu stałej organizacji ruchu. W miejscach gdzie występuje problem z nośnością podłoża przewidziano wzmocnienie nawierzchni po przez zastosowanie dodatkowych warstw podbudowy. Zakłada się również dostosowanie niwelety zatok autobusowych, peronów autobusowych oraz innych nawierzchni z kostki brukowej do nowej niwelety jezdni.

 

Informacje z bieżącej realizacji projektu pod adresem: https://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/inwestycje/inwestycje-polski-lad/modernizacja-drogi-wojewodzkiej-nr-502/