Dofinansowanie rządowe rewitalizacji Czerwonego Spichlerza