• Strona główna
  • Dofinansowanie rządowe rewitalizacji Czerwonego Spichlerza

Dofinansowanie rządowe rewitalizacji Czerwonego Spichlerza

Polski Ład - pozioma belka

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Województwo Pomorskie

Ponad 11 i pół mln zł dofinansowania otrzymało województwo pomorskie z rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych na rewitalizacje zabytkowego Spichlerza w Słupsku. Poszerzy to ofertę kulturalna, edukacyjna i turystyczną w Słupsku. W ramach rewitalizacji zainstalowane zostaną też panele fotowoltaiczne. 8 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcami na realizacje zadania. Za dwa lata w czerwcu obiekt ma być gotowy do użytku.

Obszar inwestycji: Efektywność energetyczna, infrastruktura turystyczna

Nazwa inwestycji: Adaptacja zabytkowego Spichlerza w Słupsku na cele, kulturalne, społeczne, edukacyjne i turystyczne.


Przewidywany okres realizacji inwestycji:     07.06.2024

Wartość inwestycji:                                           12.869.203,15 PLN

Kwota Promesy:                                                 11.582.282,84 PLN

Deklarowana Kwota udziału własnego:         1.286.920.31 PLN

Procentowy udział dofinansowania:               90%

Procentowy udział własny Wnioskodawcy:   10%

W dniu 8 czerwca 2022 r. została podpisana umowa z wykonawcami na realizacje zadania


Opis Projektu

Projekt wpływa na zrównoważony rozwój regionalny. Rewitalizacja nieużytkowanego, zabytkowego spichlerza z początku dwudziestego wieku pozwoli na uratowanie cennego dziedzictwa kulturowego, autentycznej przemysłowej architektury, jednej z nielicznych jakie zostały w Słupsku z tamtego okresu. Rewitalizacja wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej, utworzenie oferty edukacyjno-społecznej dla różnych grup odbiorców w tym osób wykluczonych. Powstaną nowe miejsca pracy. Realizacja projektu zminimalizuje negatywne skutki społeczne degradacji obszaru „Podgrodzia” w Słupsku. Inwestycja spowoduje optymalizację rozwiązań energetycznych poprzez panele fotowoltaiczne. W efekcie przyczyni się to też do niwelowanie społecznych skutków COVID 19.

Jeśli chodzi o szczegóły na parterze budynku planuje się część dydaktyczną dla rozmaitych grup docelowych: przedszkolaków, dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz studentów. Na pierwszym piętrze ma znajdować się biblioteka, której zasoby obejmują kilkadziesiąt tysięcy specjalistycznych woluminów, czytelnię oraz magazyn zbiorów specjalnych – starodruków, archiwaliów i kartografii. Przestrzeń tej kondygnacji zostanie dostosowana do prowadzenia lekcji i zajęć edukacyjnych związanych z historią regionu. Zdecydowana większość pozyskiwanych zbiorów – szczególnie darów, wymaga pilnej interwencji konserwatorskiej. Niezbędne jest zapewnienie przestrzeni stanowiącej miejsce kwarantanny, zarówno dla nowo pozyskanych eksponatów, jak i tych świeżo po konserwacji. Do  tych celów przystosowana zostanie druga kondygnacja obiektu, w której będzie się mieściła muzealna pracownia konserwatorska. W tej części budynku znajdzie się także laboratorium do celów badawczych konserwatorów. Poddasze natomiast zajmą magazyny zbiorów muzealnych.

Założenia Programu Inwestycji Strategicznych

Program Inwestycji Strategicznych to bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce. Program obejmuje ponad 30 obszarów gospodarki, w tym m.in.: inwestycje w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne, czy w gospodarowanie odpadami, a także inwestycje społeczne tj. żłobki, przedszkola czy ścieżki rowerowe.

Informacje z bieżącej realizacji projektu na stronie Muzeum Pomorza Środkowego.