Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/af655d23-e901-4a35-ba52-293257a1c3e5.jpg Dodatkowe 4,3 mln zł dla instytucji kultury na Pomorzu. Dzięki tym pieniądzom pracownicy dostaną podwyżki

Dodatkowe 4,3 mln zł dla instytucji kultury na Pomorzu. Dzięki tym pieniądzom pracownicy dostaną podwyżki

Sejmik Województwa Pomorskiego głosuje nad uchwałą w sprawie zmiany budżetu województwa

Sejmik Województwa Pomorskiego na XLVII sesji 25 czerwca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie zmiany budżetu województwa. Modyfikacja ta dotyczy m.in. zwiększenia wydatków na teatry, filharmonie oraz muzea. Pieniądze mają być przeznaczone na pensje pracowników, wzbogacenie zbiorów muzeów i organizację wydarzeń artystycznych.

 

Dodatkowa kwota, która zostanie przeznaczona na instytucje kultury, będzie wynosić 4 311 590 zł.

 

Około 400 zł na osobę

Na wyższe wynagrodzenie mogą liczyć pracownicy Teatru Wybrzeże, Opery Bałtyckiej, Filharmonii Bałtyckiej oraz Teatru Muzycznego. Największe dofinansowanie na ten cel otrzymała opera (908 580 zł). Nieco mniejsze Teatr Wybrzeże (492 480 zł). Polska Filharmonia Bałtycka będzie miała do dyspozycji na podwyżki pensji 508 910 zł, a Teatr Muzyczny 858 620 zł. – Zarząd Województwa Pomorskiego wiedział o tym, że pensje pracowników w pomorskich operach i teatrach są za niskie – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Dlatego zdecydowaliśmy się dodatkowo obciążyć budżet województwa o tak dużą kwotę. Te pieniądze to realne podwyżki rzędu około 400 zł dla jednej osoby, które obowiązywać będą już od maja 2018 r. Pracownicy w związku z tym otrzymają również wyrównanie za minione miesiące – wyjaśnił marszałek. To, kiedy pieniądze wpłyną na konta pracowników, zależy od sprawności działania administracji tych instytucji.

 

Idzie nowe

Teatr Muzyczny otrzymał także 600 tys. zł, które przeznaczy na działalność merytoryczną. Na podobną aktywność 150 tys. zł dostał Gdański Teatr Szekspirowski. Z kolei Polska Filharmonia Bałtycka, oprócz podniesienia pensji pracownikom, będzie mogła zainwestować 50 tys. zł. w zakup i montaż mikrofonów do systemu nagłośnieniowego i opraw led oświetlenia scenicznego Sali Koncertowej.

Muzeum Narodowe otrzyma 700 tys. zł, które przeznaczy zaadaptowanie budynku przy ul Doki i ul. Jaracza. Ma tam miejsce znaleźć Oddział Sztuki Współczesnej. Muzeum Zachodniopomorskie za dodatkowe 12 tys. zł zorganizuje przegląd konkursowego festiwalu muzycznego Cassubia cantat. Natomiast Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku kupi kolekcję sztućców specjalistycznych z okresu XVII-XX/XXI, na którą otrzymało dofinansowanie wysokości 31 tys. zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.