Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Do końca czerwca potrwają konsultacje społeczne Strategii 2030. Każdy mieszkaniec może wyrazić swoją opinię

Do końca czerwca potrwają konsultacje społeczne Strategii 2030. Każdy mieszkaniec może wyrazić swoją opinię

Marszałek Mieczysław Struk podczas konferencji otwierającej prace nad Strategią Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 jest nie tylko przedmiotem debat ekspertów i spotkań zespołów roboczych, ale także konsultacji społecznych. Do 30 czerwca 2020 r. każdy mieszkaniec Pomorza może zgłosić swoje uwagi do tego dokumentu. Dotychczas wpłynęło ponad 300 opinii i propozycji zmian.

 

W styczniu tego roku Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął projekt Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030. Będzie to najważniejszy dokument, który określi kierunki rozwoju naszego regionu w najbliższej dekadzie.

– Zmiany klimatu, rewolucja technologiczna, powszechna cyfryzacja życia, starzenie się społeczeństwa i zmieniające się w wyniku tych procesów relacje między ludźmi. To największe wyzwania, które musimy brać pod uwagę planując rozwój regionu w perspektywie 2030 roku – wyjaśnia marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

 

Debaty z ekspertami oraz konsultacje z mieszkańcami

Projekt nowej Strategii jest efektem działań prowadzonych od 2019 r. Biorą w nich udział eksperci zewnętrzni oraz członkowie zespołów roboczych, w których znaleźli się przedstawiciele samorządów lokalnych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych oraz środowiska akademickiego.

Do tej pory odbyło się 18 spotkań (głównie w trybie zdalnym) z gremiami o charakterze regionalnym, m.in. Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, Pomorską Wojewódzką Radą Rynku Pracy, Pomorską Radą Przedsiębiorczości, Radami Inteligentnych Specjalizacji Pomorza, Pomorskim Forum Samorządowym ds. Profilaktyki i Promocji Zdrowia, Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, Pomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego, Pomorską Radą Organizacji Pozarządowych, Pomorską Izbą Rolniczą oraz Lokalnymi Grupami Działania.

Prace nad Strategią to nie tylko debaty z ekspertami i spotkania zespołów roboczych, ale także konsultacje społeczne. – W ramach konsultacji społecznych, które rozpoczęły się pod koniec stycznia, wszystkie podmioty oraz osoby prywatne mogą składać swoje uwagi i propozycje do Strategii. Zapraszamy więc wszystkich mieszkańców Pomorza do wzięcia udziału w tym procesie – mówi marszałek Struk.

 

Jakie uwagi do Strategii zostały już zgłoszone?

Dotychczas uwagi zgłosiło 30 osób prywatnych, a także uczelnie, organizacje przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rządowe czy organizacje pozarządowe. Łącznie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wpłynęło ponad 300 opinii i propozycji, m.in. w zakresie wyzwań rozwojowych oraz celów nowej Strategii.

Nadesłane uwagi dotyczą przede wszystkim wzmocnienia roli gospodarki morskiej, rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych, większego wykorzystania bogactw naturalnych regionu, szerszego uwzględnienia gospodarki leśnej oraz specyfiki Żuław, jak również problemu komunikacji pasażerskiej pomiędzy małymi miejscowościami, doprecyzowania zapisów w zakresie wychowania przedszkolnego, konieczności podniesienia przez władze centralne nakładów na ochronę zdrowia czy też bezpieczeństwa cybernetycznego.

 

Informacje nt. projektu Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 dostępne są na stronie internetowej: www.strategia2030.pomorskie.eu

Opinie, uwagi i wnioski dotyczące tego dokumentu można przesyłać na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
z dopiskiem „Konsultacje SRWP 2030″
lub pocztą elektroniczną: strategia2030@pomorskie.eu

Konsultacje potrwają do 30 czerwca. Dokumenty do pobrania dostępne są TUTAJ.

Zatwierdzenie nowej Strategii przez Sejmik Województwa Pomorskiego planowane jest na koniec 2020 r.

 

Logo Strategii 2030

 

Zobacz też: W jakim kierunku powinien rozwijać się nasz region? Rozpoczęły się konsultacje społeczne Strategii 2030

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.