Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Czy znasz niezwyczajnego seniora lub przyjaciela starszego człowieka? Zgłoś ich do konkursu Pomorskie dla Seniora

Czy znasz niezwyczajnego seniora lub przyjaciela starszego człowieka? Zgłoś ich do konkursu Pomorskie dla Seniora

Konkurs pozwala wyróżnić seniora, samorząd i osoby podejmujące szczególnie wartościowe i skuteczne inicjatywy na rzecz seniorów oraz upowszechnianie i promowanie działalności seniorów i polityki senioralnej w województwie pomorskim.

 

Zgłoszenia przyjmowane są do 5 maja 2019 r., a laureatów poznamy do 25 maja 2019 r.

 

Konkursowe kategorie

Wyróżnienia otrzymają seniorzy, osoby działające na rzecz seniorów oraz samorządy i organizacje pozarządowe, pracodawcy przyczyniający się poprzez swoją aktywność do wspierania polityki senioralnej na terenie województwa pomorskiego. Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”  przyznawana jest  w następujących kategoriach:

  • Zwyczajny – Niezwyczajny Senior,
  • Samorząd Przyjazny Seniorom,
  • Przyjaciel Seniora.

 

Kto może uczestniczyć w konkursie

W kategorii Zwyczajny – Niezwyczajny Senior można zgłaszać osoby urodzone nie później niż w 1959 r., mieszkające w województwie pomorskim, podejmujące poza strukturami organizacji i instytucji działania na rzecz społeczności lokalnej. Do nagrody w kategorii Samorząd Przyjazny Seniorom można nominować samorząd, który prowadzi działania wspierające aktywność seniorów. Przyjacielem Seniora mogą zostać organizacje pozarządowe, pracodawcy, mieszkańcy (bez względu na wiek) z naszego regionu, wyróżniający się w sposób szczególny dla osób starszych.

 

Nagrody

Dla Zwyczajnych – Niezwyczajnych Seniorów, kapituła konkursu przyzna 20 nagród (z terenu każdego z powiatów i miast na prawach powiatu po jednej nagrodzie). Dla Samorządów Przyjaznych Seniorom przewidziano 20 dyplomów (dla samorządów z terenu każdego z powiatów i miast na prawach powiatu po jednym dyplomie). W kategorii Przyjaciel Seniora, kapituła wyróżni 20 laureatów (z terenu każdego z powiatów i miast na prawach powiatu po jednej nagrodzie).

 

Gdzie i do kiedy można zgłaszać kandydatów

Wymogiem formalnym zgłoszenia kandydatury jest nadesłanie czytelnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, zawierającego zgodę na udział w konkursie, dane kandydata lub podmiotu (w zależności od kategorii), opis działalności, uzasadnienie kandydatury (maksymalnie jedna strona formatu A4). Wzór formularza zgłoszeniowego stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.

Zgłoszenia można składać od 5 kwietnia do 5 maja 2019 r. drogą pocztową lub przedkładając dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pomorskie dla Seniora” w kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przy ul. Okopowej 21/27 w Gdańsku do 5 maja 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 maja 2019 r.

Informacji udziela:

 

Do pobrania:

  1. Uchwała nr 273/33/19 Zarządu Województwa Pomorskiego z 26 marca 2019 r.
  2. Załącznik do Uchwały – Regulamin Konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Pomorskie dla Seniora”  
  3. Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu – formularz zgłoszeniowy
  4. Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – karta oceny formalnej i merytorycznej

 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.