Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Co w pomorskim rolnictwie piszczy? O wyzwaniach, perspektywach i problemach na sympozjum w Bolszewie

Co w pomorskim rolnictwie piszczy? O wyzwaniach, perspektywach i problemach na sympozjum w Bolszewie

Sympozjum Pomorskie rolnictwo i obszary wiejskie – szanse, zagrożenia, dobre praktyki

W konferencji „Pomorskie rolnictwo i obszary wiejskie – szanse, zagrożenia, dobre praktyki", która odbyła się 23-24 listopada 2017 r., wzięło udział kilkadziesiąt osób.

 

Obecni byli samorządowcy, członkowie samorządu rolniczego, reprezentanci związków branżowych hodowców i producentów rolnych funkcjonujących w województwie pomorskim, rolnicy, parlamentarzyści, przedstawiciele rolniczych agend rządowych oraz doradztwa rolniczego, a także członkowie lokalnych grup działania i grup rybackich, kółek rolniczych, kół gospodyń wiejskich.

 

Perspektywy rozwoju rolnictwa

Sympozjum było pełne wykładów, wystąpień i dyskusji nad przyszłością rozwoju rolnictwa w województwie pomorskim. Jego znaczenie dla regionu podkreślił marszałek województwa Mieczysław Struk, a wicemarszałkowie Krzysztof Trawicki i Wiesław Byczkowski zwrócili uwagę na to, że rolnicy są świadomi swojej wartości i prestiżu. W swoim wystąpieniu rolnictwo wychwalał też Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Senatu RP. Natomiast Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, zapowiedział nachodzące zmiany w prawie unijnym, które mają przynieść korzyść rolnikom. Rolnictwo ma być bardziej ekologiczne, przyjazne dla środowiska i zdrowsze, a ponadto ma być prowadzona wspólna polityka rolna.

Wśród poruszanych tematów nie brakowało też problemów sytuacji ekonomicznej gospodarstw, rynku pracy w rolnictwie, oddziaływania polityki spójności na sytuację i perspektywę rozwoju obszarów wiejskich w województwie pomorskim oraz oceny stanu pomorskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

Sympozjum współfinansowane było ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zdjęcia z sypozjum autorstwa Dariusza Tryzny i Janusza Rokicińskiego.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.