Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/3de9bf00-48c6-4548-bf18-63df381feb65.jpg „Bez współpracy nie da się za wiele zrobić”. Rozmowy o przyszłości obszarów metropolitalnych w Polsce

„Bez współpracy nie da się za wiele zrobić”. Rozmowy o przyszłości obszarów metropolitalnych w Polsce

Marszałek Paweł Orłowski podczas dyskusji nt. integracji migrantów i uchodźców na kongresie Smart Metropolia 2017

Jak mądrze rozwijać obszary metropolitalne? To najważniejsze pytanie stawiane uczestnikom VI Międzynarodowego Kongresu Smart Metropolia organizowanego 13-15 listopada 2017 r. w Gdańsku. W panelach dyskusyjnych dotyczących jakości powietrza w miastach oraz integracji migrantów i uchodźców udział wzięli marszałkowie Krzysztof Trawicki i Paweł Orłowski.

 

Smart Metropolia to największy w Polsce kongres podejmujący temat rozwoju obszarów metropolitalnych. Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli administracji rządowej i samorządów, liderów biznesu oraz wszystkich osób zaangażowanych w rozwój miast.

 

Edukacja ekologiczna już od przedszkola

W trakcie debaty dotyczącej jakości powietrza i walki ze smogiem marszałek Krzysztof Trawicki wskazywał na najważniejsze działania podejmowane przez władze województwa pomorskiego.

– Na Pomorzu nie przekraczamy wskaźników zanieczyszczenia powietrza, a jego jakość z roku na rok się poprawia. Jest to tendencja, która idzie w bardzo dobrym kierunku – podkreślił marszałek Trawicki. – Dużą uwagę zwracamy na programy pomocowe, czego przykładem jest Regionalny Program Operacyjny, jak również współpracę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska czy Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Bez współpracy między samorządem województwa a różnymi instytucjami nie da się za wiele zrobić, nie tylko w zakresie ochrony powietrza.

Jednocześnie marszałek Trawicki zaznaczył, że musimy pamiętać o działaniach edukacyjnych, które mogą kształtować proekologiczne postawy wśród mieszkańców. – Należy tworzyć nie tylko prawny system nakazów i zakazów, ale przede wszystkim podjąć się edukacji na wszystkich poziomach, czyli już od przedszkola i szkoły.

 

Marszałek Krzysztof Trawicki na kongresie Smart Metropolia

Marszałek Krzysztof Trawicki w trakcie debaty „Jakość powietrza” na kongresie Smart Metropolia 2017. Fot. Marcin Szumny

 

Dobra polityka migracyjna

– Jeśli spojrzymy na dane Eurostatu z ostatnich lat, to Polska jest na szóstym miejscu wśród krajów unijnych, jeśli chodzi o liczbę przybyłych imigrantów – przypomniał marszałek Paweł Orłowski podczas dyskusji dotyczącej problematyki migrantów i uchodźców. – Naszym wyzwaniem i potrzebą jest więc stworzenie dobrej polityki migracyjnej. Jednak z powodu braku rozwiązań na poziomie krajowym to samorządy lokalne, a w pewnej części także regionalne, wzięły na siebie ciężar tego zadania.

Marszałek Orłowski stwierdził, że duża część uczestników debaty publicznej odwołuje się wyłącznie do negatywnych zjawisk związanych z migracjami. – Trudno jest mi krytykować postawę części naszego społeczeństwa, która czuje się przestraszona. Ma prawo czuć się przestraszona, jeśli w mediach i wypowiedziach polityków, od których oczekiwałbym uczciwego podejścia do sprawy, słyszy tylko emocjonalne akcenty bez żadnego merytorycznego kontekstu.

Odniósł się też do obecnej sytuacji na rynku pracy w regionie. – Obecnie stopa bezrobocia na Pomorzu wynosi niecałe 5 proc., ale w ciągu następnych 20-30 lat ubędzie nam około 10 proc. osób aktywnych zawodowo. Proszę sobie wyobrazić, jak będzie wyglądał nasz rynek pracy, jeśli w kontekście bilansu imigracyjnego nie przyjadą do nas kolejne osoby, które będą chciały znaleźć zatrudnienie w pomorskich przedsiębiorstwach – podsumował marszałek Orłowski.

 

Baner kongresu Smart Metropolia 2017

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.