Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Będziemy żyli dłużej i najchętniej mieszkali na wsi. Jakie są prognozy dla Pomorza do 2050 r. [INFOGRAFIKA]

Będziemy żyli dłużej i najchętniej mieszkali na wsi. Jakie są prognozy dla Pomorza do 2050 r. [INFOGRAFIKA]

Prognozowane zmiany demograficzne w województwie pomorskim na tle Polski

W 2050 roku liczba ludności w dużych miastach w całej Polsce będzie niższa niż w 2016 r. Za to w Pomorskiem znacznie wzrośnie liczba mieszkańców wsi. Sporo osób będzie szukało azylu za miastem. Urząd Statystyczny w Gdańsku przygotował prognozy zmian dla województwa pomorskiego na najbliższe 33 lata.

 

W 2050 roku w województwie pomorskim będzie mieszkać 2 265 735 ludzi. To o 2,2 proc. mniej niż w 2016 r.

 

Będziemy żyli dłużej

Według GUS w 2050 r. na Pomorzu wieku 100 lat i więcej dożyje ponad 3 tys. kobiet i prawie 700 mężczyzn. To znacznie więcej niż w 2016 r. Teraz na Pomorzu stulatków jest łącznie niespełna 300 (239 kobiet i 44 mężczyzn). W całej Polsce w 2050 roku będzie żyło prawie 50 tys. kobiet, które osiągną wiek 100 lat i blisko 10 tys. mężczyzn. Według prognoz GUS do 2024 roku przyrost naturalny będzie dodatni, ale później zacznie spadać. – Jesteśmy jednym z trzech województw w kraju z dodatnim przyrostem naturalnym. – mówi Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. – Przewidywany jest dalszy wzrost liczby mieszkańców do 2030 roku. Według prognozy demograficznej GUS do tego czasu liczba mieszkańców Pomorza zwiększy się o około 40 tysięcy, natomiast w powiatach podmiejskich Trójmiasta wzrost ten może wynieść nawet 100 tysięcy. – dodaje Pietruszewski.

Niestety, według prognoz zmniejszyć ma się liczba osób w wieku produkcyjnym, ponieważ społeczeństwo będzie się starzało a urodzi się mniej dzieci. W 2016 w naszym województwie najwięcej było 39 i pół latków, w 2050 roku najwięcej będzie osób w wieku 49 lat. Ponadto za 33 lata w Pomorskiem urodzi się 19 165 dzieci, a zgonów będzie 25 669. Dla porównania w 2016 roku urodziło się 25 865 dzieci, a zmarło 21 145 mieszkańców.

 

 

Wsi spokojna…

Prognozy GUS są takie, że aż o 16,3 % wzrośnie liczba mieszkańców wsi w województwie pomorskim. To najwięcej w całej Polsce. – Wokół Trójmiasta, to jest w powiatach gdańskim, kartuskim, wejherowskim i puckim oraz pozostałych powiatach kaszubskich, liczba ludności od wielu lat rośnie i ten proces będzie w dalszym ciągu się utrzymywał. Spowodowane jest to kilkoma czynnikami: migracją z Trójmiasta na tereny podmiejskie oraz atrakcyjnością osadniczą tych obszarów. Warto też wspomnieć o uwarunkowaniach kulturowych. Wysoki przyrost naturalny na Pomorzu zawdzięczamy… kaszubskiej tradycji. Wielodzietne i wielopokoleniowe rodziny to jeden z istotnych wyróżników naszego regionu. – zaznacza Pietruszewski.

Według statystyk GUS, liczba mieszkańców miast województwa pomorskiego w 2050 roku spadnie o 12,5 proc.

 

Zobacz: interaktywna infografika Urzędu Statystycznego w Gdańsku “Prognozowane zmiany demograficzne w województwie pomorskim na tle Polski”

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.