Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Będzie taniej  i bardziej ekologicznie. Blisko 121 milionów na modernizację szkół, urzędów i budynków mieszkalnych

Będzie taniej i bardziej ekologicznie. Blisko 121 milionów na modernizację szkół, urzędów i budynków mieszkalnych

Podpisanie umowy o dofinansowanie kompleksowej modernizacji energetycznej budynków.

Inwestycje będą realizowanie między innymi w: Jastrzębiej Górze, Kiełpinie, Przetoczynie oraz w Jodłownie. To kolejne miejscowości, w których będzie tańsze ogrzewanie i czystsze powietrze.

 

5 czerwca 2017 r. marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski podpisali z samorządowcami z Gdyni, Gdańska, Rumi, Władysławowa, Pruszcza Gdańskiego, Tczewa, Wejherowa, Kartuz, Szemudu, Jastarni i Przywidza 11 umów na dofinansowanie projektów modernizacji budynków. Wszystkie projekty zostały zawarte w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Są to wspólne przedsięwzięcia, które mają poprawić jakość życia mieszkańców pomorskiego obszaru metropolitalnego.  

 

Ekologiczne i tanie ogrzewanie

– To ważne i potrzebne inwestycje. Mieszkańcy dzięki nim będą mieszkać w bardziej komfortowych warunkach, będzie cieplej i taniej – tak planowane inwestycje podsumował marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.  Projekt obejmie 74 budynki użyteczności publicznej i mieszkalne. Prace będą polegać na wymianie stolarki okiennej, ociepleniu ścian wraz z izolacją piwnic i strychów.  W szkołach w powiecie tczewskim zamontowane zostaną ekologiczne źródła ciepła oraz energooszczędne oświetlenie. Z kolei w budynkach w gminie Szemud zainstalowany będzie system wentylacji odzyskujący ciepło. Dzięki temu zmniejszą się koszty ogrzewania. Zmniejszy się również, o blisko 7 tys. ton w roku, emisja dwutlenku węgla i pyłów.

 

Koszt inwestycji

Łączna wartość 11 podpisanych umów wynosi 121 mln zł. Z tego blisko 58 mln. pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Największe dofinansowanie, prawie 28 mln. otrzyma Gdynia. Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację budynków szkół.  

Umowy o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

 

Gmina Miasta Gdyni

 

 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni”

RPPM.10.01.01-22-0010/17

 

67 544 788,01

 

67 109 153,50

27 997 827,72

41,72

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2021 r. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej 17 budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej Nr 16, Szkoły Podstawowej nr 34,  Szkoły Podstawowej Nr 21,  Zespołu Szkół Nr 10, Zespołu Szkół Nr 6, Szkoły Podstawowej nr 33, Zespołu Szkół nr 9, Gimnazjum nr 4, Zespołu Szkół Nr 7, Zespołu Szkół Nr 11, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych, Zespołu Placówek Specjalistycznych, VI Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Nr 2, Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących. W ramach projektu planowane są następujące działania:

– przyłączenie budynków do miejscowej sieci ciepłowniczej o wysokich parametrach wraz z budową węzłów cieplnych,

– modernizację systemów grzewczych, w tym: wymianę węzłów cieplnych, instalacji c.o. i grzejników wraz z regulacją i monitoringiem zużycia energii, modernizację c.w.u.,

– montaż pompy ciepła do przygotowania c.w.u. oraz absorpcyjnych gazowych pomp ciepła i gazowych kotłów kondensacyjnych,

– wymianę stolarki okiennej i stolarki drzwiowej zewnętrznej, usprawnienie wentylacji mechanicznej,

– docieplenie: ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych i podziemnych, stropów piwnic, stropodachów (z wymianą pokrycia dachowego),

– montaż turbiny wiatrowej 5 kW, montaż paneli fotowoltaicznych na dachach 16 budynków,

– wykonanie instalacji elektrycznej wraz z przewodami i automatycznej regulacji oświetlenia w 16 budynkach,

– wymianę źródeł światła w 16 budynkach.

 

W ramach projektu zmodernizowanych energetycznie zostanie 17 budynków użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 4 153,72 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
o 13 632 951,91 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Miasta Gdańska

 

 

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków o charakterze użytkowym należących do Komendy Miejskiej PSP w Gdańsku”

 

RPPM.10.01.01-22-0008/16

2 821 039,31

2 821 039,31

1 128 415,72

40,00

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2018 r. Projekt polega na termomodernizacji budynków Strażnic Jednostek PSP. Realizacja przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej. Planuje się: ocieplenie stropodachów, modernizację instalacji wentylacji, montaż instalacji solarnej, wymianę okien, drzwi bram garażowych, ocieplenie ścian, wymianę instalacji co. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, obniżenia zanieczyszczenia powietrza, zwiększenia wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

 

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 4 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 129,89 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 52 125,00 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Miejska Rumia

 

 

„Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 9 i nr 10 oraz budynku Cmentarza Komunalnego w Rumi”

 

RPPM.10.01.01-22-0001/17

7 365 123,08

7 285 177,16

4 907 092,00

67,36

Projekt zostanie zrealizowany do końca października 2018 r. Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej (Szkoły Podstawowej nr 9, Szkoły Podstawowej nr 10 i budynku Zarządu Cmentarza Komunalnego w Rumi). W ramach kompleksowej termomodernizacji planowane są działania m.in.: wymiana instalacji c.o., montaż grzejników płytowych z regulacją temperatury, automatyka obiegów grzewczych, montaż centralnego monitoringu zużycia energii cieplnej, docieplenie ścian zewnętrznych oraz dachu, wymiana stolarki drzwiowej na energooszczędną, wymiana instalacji c.w.u.,  izolacja przeciwwodna, wymiana okien w części ogrzewanej budynku na energooszczędne,  montaż cyrkulacyjnych zaworów termostatycznych oraz urządzeń ograniczających czas pracy cyrkulacji.

Projekt przyczyni się zatem do osiągnięcia rezultatów o charakterze środowiskowym w postaci zmniejszenia zużycia energii cieplnej, co skutkować będzie poprawą efektywności energetycznej w regionie oraz redukcją emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dodatkowo realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie efektów gospodarczych (m.in. zmniejszenia wynikających z obniżenia zapotrzebowania na energię cieplną wydatków Gminy, zmniejszenia wydatków na ochronę atmosfery oraz na leczenie chorób spowodowanych jej zanieczyszczeniem) oraz efektów społecznych (m.in. poprawy stanu zdrowia mieszkańców Gminy na skutek ograniczenia emisji do atmosfery szkodliwych gazów cieplarnianych i pyłów, poprawy technicznego i wizualnego stanu budynków objętych projektem, poprawy wizerunku Gminy w oczach mieszkańców).

 

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 3 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 352,39 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o  1 212 373,71 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Władysławowo

 

,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Władysławowo. “

 

RPPM.10.01.01-22-0002/17

8 515 387,75

6 567 303,19

3 077 331,01

46,86

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2019 r.  Przedmiotowy projekt polega na termomodernizacji 4 budynków użyteczności publicznej znajdujących się i należących do Gminy Władysławowo: Ratusz Miejski we Władysławowie, Szkoła Podstawowa nr 3 we Władysławowie (2 budynki): budynek B i budynek D oraz Szkoła Podstawowa w Jastrzębiej Górze. Zakres prac dotyczy poprawy efektywności energetycznej ww. obiektów i obejmuje: ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, modernizację systemu grzewczego, modernizację wentylacji, modernizację c.w.u., wymianę okien i drzwi, wymianę opraw oświetleniowych. Realizacja projektu wpłynie m.in. na zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej oraz spadek emisji CO2 i poprawę jakości powietrza oraz życia mieszkańców Gminy.

 

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 4 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o  316,41 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii o 1 369 347,00 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

Gmina Miejska Pruszcz Gdański

 

,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz budynków komunalnych na terenie Pruszcza Gdańskiego”

 

RPPM.10.01.01-22-0004/17

3 145 789,94

2 762 893,53

1 760 328,00

63,71

Projekt zostanie zrealizowany do końca października 2018 r. Prace modernizacyjne będą polegały na:
1)wymianie źródeł światła w: Szkole Podstawowej nr 3, Zespole Szkół nr 4 ul. J. Kasprowicza 16, Zespole Szkół nr 4 ul. Obrońców Westerplatte 30, Zespole Szkół nr 4 ul. J. Kochanowskiego 8.
2)termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, tj.
– Zespołu Szkół nr 4 ul. J. Kochanowskiego 8 w zakresie wymiany, modernizacji i/lub ocieplenia: ścian zewnętrznych, stropu nad piwnicą, stropodachu, drzwi na spełniające normy techniczne, zamurowanie jednej pary drzwi;
– budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 2 w zakresie wymiany, modernizacji i/lub ocieplenia: ścian zewnętrznych, podłogi nad piwnicą, stropu nad ostatnią kondygnacją, stolarki okiennej;
– budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 3 w zakresie wymiany, modernizacji i/lub ocieplenia: podłogi na gruncie, ścian zewnętrznych, dachu budynku, stropodachu, stolarki okiennej i drzwiowej;
– budynku komunalnego przy ul. Powstańców Warszawy 30 w zakresie wymiany, modernizacji i/lub ocieplenia: modernizacja systemu grzewczego: modernizacja instalacji grzewczej, ścian zewnętrznych, stropodachu, podłogi na gruncie, stolarki okiennej i drzwiowej;
– budynku komunalnego przy ul. Wojska Polskiego 54 w zakresie wymiany, modernizacji i/lub ocieplenia: ścian zewnętrznych, podłogi na gruncie, stropodachu, stolarki okiennej i drzwiowej.

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 4 budynki użyteczności publicznej oraz 4 budynki mieszkalne komunalne,  w których lepszą klasę zużycia energii uzyska 21 gospodarstw domowych. Spowoduje to spadek emisji gazów cieplarnianych o 223,32 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii o 345 986,11 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

 Powiat Tczewski  

  

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Powiatu Tczewskiego”

 

RPPM.10.01.01-22-0005/17

 

 

13 094 090,00

 

13 094 090,00

8 925 128,15

68,16

Projekt zostanie zrealizowany do końca listopada 2022 r.  Projekt będzie realizowany na terenie miasta Tczew, miasta Pelplin i miejscowości Wielkie Wyręby (gmina Gniew). Projekt obejmuje przeprowadzenie prac w 10 budynkach użyteczności publicznej:

– Powiatowy Urząd Pracy w Tczewie – 1 budynek, – Zespół Szkół Technicznych w Tczewie – 1 budynek,

– Zespół Kształcenia Zawodowego w Tczewie – 1 budynek, – Zespół Placówek Specjalnych w Tczewie – 1 budynek,

– Zespół Szkół Rzemieślniczych i Kupieckich w Tczewie – 2 budynki, – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pelplinie- 1 budynek,

– Dom Pomocy Społecznej w Wielkich Wyrębach – 3 budynki.

Prace obejmą m.in.: docieplenie przegród budynków, modernizację instalacji co i c.w.u, wymianę źródeł ciepła oraz montaż OZE i wymianę oświetlenia w wybranych obiektach. Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej Powiatu Tczewskiego, sprzyjające rozwojowi niskoemisyjnej gospodarki, wzrostowi bezpieczeństwa energetycznego i poprawie stanu środowiska naturalnego.

 

W ramach projektu zmodernizowanych energetycznie zostanie 10 budynków użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 1 051,00 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o  
3 330 425,00  kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

 Gmina Miasta Wejherowa  

 ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego”

RPPM.10.01.01-22-0008/17

 

3 321 395,22

 

3 192 991,04

2 714 042,38

85,00

Projekt zostanie zrealizowany do końca sierpnia 2022 r. Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja
13 budynków komunalnych mieszkalnych wielorodzinnych na obszarze miasta Wejherowa przy: ul. Sobieskiego 263, ul.
10 Lutego, ul. Śmiechowskiej 8, ul. Gniewowskiej 14, ul. Gniewowskiej 16, ul. Kopernika 22, ul. Wniebowstąpienia 5B, ul. Wschodniej 26, ul. Krzyżowej 3, ul. Kalwaryjskiej 2A, ul. Reformatów 2, ul. Reformatów 13/13A, ul. Św. Jacka 1/1A. W ramach działań termomodernizacyjnych przeprowadzone będą następujące prace: docieplenie ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych pomiędzy lokalami a nieogrzewaną klatką schodową, dachów, stropodachów, stropów piwnicznych, stropów nad strychem, stropu nad przejazdem, ścian fundamentowych, wymiana okien i drzwi zewnętrznych wyjściowych z budynku oraz drzwi do mieszkań z nieogrzewanej klatki schodowej oraz roboty odtworzeniowe. Ocieplenie ścian zewnętrznych zaplanowano od zewnątrz wraz z wykonaniem elewacji, a w kilku budynkach od wewnątrz ze względu na zalecenie konserwatorskie.

 

W ramach projektu zmodernizowanych energetycznie zostanie 13 budynków mieszkalnych komunalnych,  w których lepszą klasę zużycia energii uzyska 96 gospodarstw domowych. Spowoduje to spadek emisji gazów cieplarnianych o 464,00 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 1 435 148,00 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

 Gmina Kartuzy

 ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Kartuzy – etap II”

RPPM.10.01.01-22-0011/17

 

4 625 002,15

 

2 727 192,52

1 046 346,35

38,37

Projekt zostanie zrealizowany do końca października 2018 r. Przedmiotem realizacji projektu jest kompleksowa termomodernizacja dwóch obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy Kartuzy: budynku Zespołu Szkół w Kiełpinie oraz budynku Ośrodka Geriatrycznego w Sianowie. Projekt jest bezpośrednią kontynuacją działań podjętych przez gminę Kartuzy w 2016 r. poprzez rozpoczęcie modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie gminy. Głównym celem inwestycji jest poprawa efektywności energetycznej obiektów części użyteczności publicznej położonych na terenie gminy Kartuzy. W ramach kompleksowej termomodernizacji planowane są m.in.: ocieplenie stropodachu, ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien PCV, wymiana drzwi zewnętrznych na nowe o niższym współczynniku przenikania ciepła,  kompleksowa modernizacja instalacji obejmująca wymianę rur, armatury, grzejników, wymiana palnika olejowego na palnik gazowy wraz z budową instalacji gazowej, wymiana opraw i źródeł oświetlenia na LEDowe,  modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej, modernizacja instalacji elektrycznej oświetlenia.

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 2 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 296,11 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
o  566 131,42 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

 Gmina Szemud

 

 

 

 ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Szemud”

RPPM.10.01.01-22-0013/17

 

5 678 277,17

 

4 297 655,77

3 524 077,73

82,00

Projekt zostanie zrealizowany do grudnia 2019 r.  Pracami termomodernizacyjnymi objętych zostanie 8 budynków stanowiących własność gminy Szemud:

• Budynek komunalny – Remiza OSP, WOK Kielno, Biblioteka Publiczna w Kielnie,

• Budynek komunalny, tzw. „Mała szkoła” w Kielnie,

• Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szemudzie i Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Szemudzie,

• Budynek użyteczności publicznej – Gminna Izba Regionalna im. Remusa w Łebnie,

• 2 Budynki Komunalne w Przetoczynie,

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebnie,

• Budynek użyteczności publicznej, tzw. „Stara szkoła” w Kielnie.

W ramach kompleksowej termomodernizacji planowane są m.in.: wymiana kotła na gazowy kondensacyjny, wymiana/budowa instalacji c.o., montaż grzejników płytowych z regulacją temperatury, pełna automatyka obiegów grzewczych, centralny monitoring zużycia energii cieplnej, docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, drzwi zewnętrznych i bramy garażowej na stolarkę energooszczędną, wymiana dachu, wymiana okien w piwnicy i drzwi na stolarkę energooszczędną, budowa i podłączenie instalacji c.w.u. do nowego źródła zasilania, montaż cyrkulacyjnych zaworów termostat. i urządzeń ograniczających czas pracy cyrkulacji, montaż centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła.

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 4 budynki użyteczności publicznej oraz 4 budynki mieszkalne komunalne,  w których lepszą klasę zużycia energii uzyska 20 gospodarstw domowych. Spowoduje to spadek emisji gazów cieplarnianych o  473,03 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 1 235 577,67 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

 Gmina Jastarnia

 

 

 ,,Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Jastarnia”

RPPM.10.01.01-22-0014/17

 

1 814 004,42

 

1 446 415,78

624 779,00

43,19

Projekt zostanie zrealizowany do końca października 2018 r.  Przedmiotem projektu jest modernizacja energetyczna 2 budynków użyteczności publicznej:

1) Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni,

2) Budynku OSP w Jastarni.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Jastarnia poprzez ich termomodernizację, przyczyniającą się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia strat ciepła. W ramach kompleksowej termomodernizacji budynku Hali Widowiskowo-Sportowej w Jastarni planuje się:

– docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie dachu hali oraz stropodachu wentylowanego zaplecza budynku,

– modernizacja systemu wentylacji na sali gimnastycznej, montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych.

W ramach kompleksowej termomodernizacji budynku OSP w Jastarni planuje się:

– docieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie dachu oraz stropu poddasza budynku,

– wymiana okien i luksfer w budynku, modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., montaż instalacji ogniw fotowoltaicznych.

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 2 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 46,63 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
o 78 093,00 kWh/rok.

Beneficjent

Tytuł projektu

Wartość projektu

Wydatki kwalifikowalne

Dofinansowanie

%

  Gmina Przywidz

 

 

 

 ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Przywidz”

RPPM.10.01.01-22-0015/17

 

2 943 282,35

 

2 817 711,66

1 792 000,00

63,60

Projekt zostanie zrealizowany do końca grudnia 2017 r. W celu poprawy obecnej niekorzystnej sytuacji związanej ze złym stanem technicznym oraz niskim poziomem izolacyjności poszczególnych budynków konieczne jest podjęcie działań zmierzających do ocieplenia przegród budynków. Ponadto, w celu zapewnienia oszczędności kosztów energii niezbędne jest wykonanie modernizacji oświetlenia w części budynków.

W ramach projektu planowana jest termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Jodłownie polegająca na:

– ociepleniu połaci dachowych, ociepleniu ścian zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

– wymianie instalacji c.o. i c.w.u., wymianie źródła ciepła,

– wymianie oświetlenia wewnętrznego,

2. Budynku Biblioteki w Przywidzu polegająca na:

– ociepleniu połaci dachowych, ociepleniu stropodachu w części niskiej, ociepleniu ścian zewnętrznych,

– wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji c. o. i c. w .u., wymianie źródła ciepła,

– wymianie oświetlenia wewnętrznego,

3. Gminnego Ośrodka Kultury w Przywidzu polegająca na:

– ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zew., wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

– wymianie instalacji c. o. i c.w.u., wymianie źródła ciepła,

– wymianie oświetlenia wew.

 

W ramach projektu zmodernizowane energetycznie zostaną 3 budynki użyteczności publicznej, co spowoduje spadek emisji gazów cieplarnianych o 235,52 ton równoważnika CO2/rok, oraz zmniejszenie zużycia energii pierwotnej
o 841 728,20 kWh/rok.

 

 

RAZEM

 

Wartość projektów:  120 868 179,40 PLN

 

Dofinansowanie:  57 497 368,06 PLN

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.