Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/82641140-d0f0-46f3-8239-ede938ac56df.jpg Będą zmiany w Regionalnych Programach Strategicznych. Konferencja w ramach konsultacji społecznych – gospodarka, edukacja, zdrowie

Będą zmiany w Regionalnych Programach Strategicznych. Konferencja w ramach konsultacji społecznych – gospodarka, edukacja, zdrowie

Ludzie na Sali podczas konferencji

Konkurencyjna gospodarka, poprawa stanu zdrowia mieszkańców województwa pomorskiego oraz aktywność Pomorzan to główne cele programów, o których będzie mowa na konferencji odbywającej się w ramach konsultacji społecznych projektów zmian Regionalnych Programów Strategicznych. Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w poniedziałek, 12 lutego 2018 r. Rejestracja trwa, liczba miejsc ograniczona.

 

Wszystkie przedstawione na spotkaniu zmiany w zakresie celów, priorytetów oraz planowanych działań będą miały bezpośredni wpływ na realizację głównych założeń Regionalnych Programów Strategicznych. Dotyczą one rozwoju gospodarczego (Pomorski Port Kreatywności), ochrony zdrowia (Zdrowie dla Pomorzan) oraz aktywności zawodowej i społecznej (Aktywni Pomorzanie).

Organizatorem konferencji, która odbędzie się w Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego, jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego.

Regionalne Programy Strategiczne są narzędziami realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Dotyczy ona rozwoju gospodarczego, atrakcyjności kulturalnej i turystycznej, aktywności zawodowej i społecznej, ochrony zdrowia.

Projekty zmian Regionalnych Programów Strategicznych wynikają z Oceny realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 w latach 2013-2016.

Zarząd Województwa Pomorskiego 18 stycznia 2018 r. podjął uchwały dotyczące projektów zmian Regionalnych Programów Strategicznych i skierowania ich do konsultacji społecznych. Konsultacje społeczne rozpoczęły się 22 stycznia i potrwają do 25 lutego 2018 r.

Mają przyczynić się do dialogu społecznego osób i podmiotów zainteresowanych kształtowaniem polityki regionalnej. Projekty zmian Regionalnych Programów Strategicznych oraz informacje dotyczące zasad udziału w procesie konsultacji społecznych można znaleźć na stronie Strategia 2020 oraz dla poszczególnych Regionalnych Programów Strategicznych pod następującymi adresami:

Program 

Zaproszenie

Liczba miejsc na konferencję jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.