Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/c9d3a7fa-1e1b-4fe6-a12e-ec5c26e36257.jpg Będą służyć wspólnocie samorządowej i sumiennie wykonywać powierzone im zadania. Nowi pracownicy urzędu zaprzysiężeni

Będą służyć wspólnocie samorządowej i sumiennie wykonywać powierzone im zadania. Nowi pracownicy urzędu zaprzysiężeni

Nagrody dla urzędników, którzy otrzymali najwyższe oceny z egzaminu wręczył marszałek Mieczysław Struk

86 nowych pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego wypowiedziało słowa ślubowania przed marszałkiem województwa Mieczysławem Strukiem. Każdy pracownik, gdy rozpoczyna pracę w urzędzie, jest zobowiązany do złożenia takiego ślubowania.

 

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (na dzień 22 maja 2017)  zatrudnionych jest 909 osób.

 

Ślubowanie

Nowi pracownicy o 8.10 stawili się w największej sali urzędu,  im. Lecha Bądkowskiego, gdzie odbywają się m.in. sesje Sejmiku Województwa Pomorskiego. Zanim urzędnik został dopuszczony do ślubowania musiał odbyć wielogodzinne zajęcia ze służby przygotowawczej. Kursanci uczą się m.in. zasad funkcjonowania urzędu, postępowania administracyjnego, czy etyki zawodowej. Zajęcia kończą się egzaminem pisemnym. Najwyższą ocenę, bardzo dobrą dostało 9 osób.  W czasie ślubowania, które trwa niespełna godzinę, urzędnicy odczytują słowa przysięgi: „Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania.”

 

Więcej pań w urzędzie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego 75 proc. pracowników to panie. – Zdecydowanie zaprzeczają one stereotypowi urzędniczki w koku, surowo zerkającej zza okienka. – mówi Anna Drewnowska Zastępca Dyrektora Departamentu Organizacji. –  Nasze urzędniczki są miłe, uczynne i uśmiechnięte. Są świetnie zorganizowane i bardzo dobrze wykształcone, 98 proc. z nich ma wykształcenie wyższe. Panie świetnie radzą sobie ze stresem i godzeniem obowiązków domowych z zawodowymi – dodaje Drewnowska. Średnia wieku pracowników urzędu to 39 lat.

 

Działy unijne zatrudniają najwięcej osób

Urząd marszałkowski zatrudnia ponad 900 osób. Najwięcej świeżo upieczonych urzędników, aż 15 pracuje w Departamencie Programów Regionalnych, który liczy 105 pracowników. Większy jest tylko Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym pracuje 145 osób. Oba departamenty zajmują się rozdzielaniem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.  – Wdrażając program pracownicy DPR muszą szybko reagować na jakiekolwiek zmiany. Nie da się skutecznie działać bez odpowiedzialności i zaangażowania – mówi Agnieszka Surudo Zastępca Dyrektora DPR. – Bardzo ważne jest to, że ze względu na specyfikę i zmienność przepisów unijnych, nasi pracownicy ciągle muszą się uczyć i być z nimi na bieżąco – dodaje Surudo.

Trzecim departamentem zatrudniających w ostatnich latach więcej pracowników jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Zajmuje się świadczeniami socjalnymi.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.