Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Badanie słuchu u dzieci

Badanie słuchu u dzieci

Celem Programu jest wczesne wykrycie, u dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego, zaburzeń słuchu, które mogą niekorzystnie wpływać na proces komunikowania się dziecka w szkole i mogą utrudniać jego rozwój społeczny oraz powodować znacznie częściej trudności w nauce w porównaniu do rówieśników ze słuchem prawidłowym. Jest on kontynuacją programów realizowanych w latach 2008-2016, które objęły populację ponad 400 tysięcy dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich na terenie całej Polski. Pokazały one, że nawet co 6 dziecko może mieć różnego rodzaju problemy związane ze słuchem.

Realizacja bezpłatnych badań przesiewowych słuchu w woj. Pomorskim zaplanowana jest od marca do czerwca 2017 r.

Partnerami programu są: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących Człowiek – Człowiekowi.

Więcej informacji o programie tutaj

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.