Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
60 mln zł z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ na działalność badawczo-rozwojową pomorskich firm

60 mln zł z Pomorskiego Funduszu Rozwoju 2020+ na działalność badawczo-rozwojową pomorskich firm

21 grudnia Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał z Towarzystwem Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. (TISE S.A.) kolejną umowę na pełnienie roli instytucji finansującej (pośrednika finansowego). Oprócz Pożyczki Rozwojowej i Mikropożyczki, TISE S.A. oferować będzie pomorskim przedsiębiorcom także nowy produkt – Pożyczkę na innowację.

Pożyczki na innowacje będą udzielane na inwestycje wpisujące się w jeden z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Uzyskane środki można przeznaczyć w szczególności na finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych, ochrony własności intelektualnej firmy dla własnych rozwiązań technicznych, zakup wyników prac B+R i praw do własności intelektualnej oraz dostosowanie przedsiębiorstwa do ich wdrożenia. Pomoc finansową otrzymać można także na projekty dotyczące infrastruktury B+R przedsiębiorstwa (np. budowę, rozbudowę oraz przebudowę budynku) oraz na zakup wyposażenia laboratoriów lub działów B+R, pod warunkiem przedstawienia programu prac badawczo-rozwojowych.

Pomorskie firmy mogą liczyć na wsparcie w wysokości od 200 tys. zł do 5 mln zł. Pożyczkę udzielaną na warunkach korzystniejszych niż rynkowe należy spłacić w ciągu 10 lat, przy czym okres karencji wynosi 2 lata. Otrzymanie pożyczki nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi opłatami czy prowizjami.

Aktualna lista instytucji oferujących instrumenty finansowe z wykorzystaniem funduszy unijnych znajduje się na stronie rpo.bgk.pl.

Więcej informacji o projekcie „Pomorski Fundusz Rozwoju 2020+” na stronie rpo.bgk.pl.

Bieżące informacje na temat wszystkich dostępnych instrumentów finansowych na Pomorzu także na: http://www.rpo.pomorskie.eu/instrumenty-finansowe-alternatywa-dla-dotacji

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.