Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
50 projektów w Europie Środkowej

50 projektów w Europie Środkowej

W 2. naborze (26 IV – 23 VI 2016 r.) zostało złożonych 211 aplikacji projektowych. Z tego grona Komitet Monitorujący wybrał 50 projektów do realizacji, które otrzymają dofinansowanie z EFRR na blisko 90 mln €.

W jednym z zatwierdzonych projektów partnerem jest instytucja z województwa pomorskiego.

Lista zatwierdzonych projektów.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.