Ten materiał pochodzi z archiwum portalu.

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować działania zamieszczonych w tekście odsyłaczy ani zgodności technicznej warstwy materiału ze standardami dostępności. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
450 mln euro na rozwój zawodowy i społeczny mieszkańców Pomorza

450 mln euro na rozwój zawodowy i społeczny mieszkańców Pomorza

Fot. ©Depositphotos/.shock

Jak zainwestować 450 mln euro, żeby Pomorze szybciej się rozwijało a jego mieszkańcom żyło się lepiej? Dzięki wsparciu unijnemu samorząd województwa pomorskiego przeznaczy 450 milionów euro na realizację działań społecznych. Na co zostaną wydatkowane te pieniądze? O tym będzie mowa na konferencji „Włączeni w rozwój", która organizowana jest 31 marca 2017 r.

 

Usługi społeczne i wsparcie rodziny, kształcenie ustawiczne i rozwój kwalifikacji zawodowych, znaczenie jakości życia w regionie dla rozwoju pomorskiej gospodarki – o tym będzie mowa na konferencji „Włączeni w rozwój”. Wśród prelegentów wystąpią m.in. marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, kierownik Katedry Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego prof. Anna Zielińska-Głębocka oraz praktycy z dziedziny integracji społecznej i edukacji osób dorosłych. Oprócz paneli dyskusyjnych przewidywane są też indywidualne spotkania z ekspertami.

Organizatorem konferencji, która odbędzie się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (ul. Ołowianka 1), jest Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Wstęp jest bezpłatny. Warunkiem udziału jest wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego poprzez opcję „Zarejestruj się” na stronie internetowej konferencji. Z uwagi na ograniczą liczbę miejsc o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

 

*  *  *

 

Rozmowa z Kamilą Siwak – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (DEFS UMPW).

Marcin Szumny: W jakim celu organizowana jest konferencja „Włączeni w rozwój”?

Kamila Siwak, dyrektor DEFS UMWP: Ideą konferencji jest pokazanie mieszkańcom naszego regionu jakie mają możliwości rozwoju zawodowego i osobistego w ramach pomorskiej gospodarki. Wszystko po to, by w jeszcze większym zakresie poprawiać jakość ich życia – począwszy od rodzin, przez osoby starające się wejść na rynek pracy i zdobywać nowe kwalifikacje, aż po przedsiębiorców.

Jak należy rozumieć pojęcie rozwoju gospodarczego określanego jako „wrażliwy społecznie”?​

– Rozwój gospodarczy to nie tylko powstawanie nowych przedsiębiorstw lub ich modernizacja. To także potrzeby człowieka prowadzącego biznes, pracownika firmy czy osoby poszukającej pracy. Rozwój gospodarczy „wrażliwy społecznie” musi w związku z tym angażować wszystkie grupy społeczne i opierać się o włączenie jak największej liczby mieszkańców. Nie wyobrażam sobie tego bez istnienia Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). W centrum jego działań zawsze są ludzie. Ideą tego Funduszu jest tworzenie pomostu pomiędzy osobami, które potrzebują pomocy, a osobami, które potrafią i chcą pomagać innym. Od 2007 roku dysponujemy środkami funduszu i można wskazać setki inicjatyw zrealizowanych przez samorządy lokalne oraz organizacje pozarządowe na terenie naszego regionu, które pomogły wielu mieszkańcom znaleźć nową ścieżkę życia. Warto dodać, że właśnie w tym roku EFS obchodzi swój sześćdziesiąty jubileusz, a my mamy po raz kolejny szansę na ciekawe projekty.

W takim razie na co w tej chwili mogą liczyć mieszkańcy Pomorza?

– Obecnie wsparcie z EFS realizujemy m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie to ukierunkowane jest przede wszystkim na pomoc osobom, które mają problemy w znalezieniu zatrudnienia, w tym na usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz dofinansowanie na założenie działalności gospodarczej. Równie ważne są inwestycje w edukację dzieci i młodzieży poprzez różnorodne  szkolenia, kursy i praktyki, wspierające programy nauczania,  których celem jest umożliwienie dalszej edukacji lub znalezienie atrakcyjnych dla młodych ludzi miejsc pracy. Ponieważ dzisiaj mamy doczynienia z szeroko pojętą rewolucją technologiczną ważne jest umożliwienie osobom dorosłym ciągłą zmianę ich kwalifikacji i kompetencji,  wszystko po to, aby mogli oni jak najlepiej dostosować się do potrzeb rynku pracy. Skupiamy się również na problemach rodzin, które są wspierane z pomocy społecznej. Już dzisiaj wiele ośrodków pomocy społecznej stara się zagwarantować indywidulane podejście w rozwiązaniu problemów takich rodzin, szczególnie że często są to bardzo skomplikowane relacje rodzinne. Środki z efs umożliwiają szerszy  katalog oferowanej pomocy.  

Ile pieniędzy zostanie wydanych na realizację tych działań?

– W okresie 2014-2020 przeznaczymy na wspomniane cele społeczne ponad 450 milionów euro.

Gdzie można znaleźć najważniejsze informacje o aktualnie prowadzonych działaniach?

– Takie informacje znajdują się na stronie internetowej Funduszy Europejskich w zakładce „Znajdź dofinansowanie”. Dzięki wyszukiwarce dotacji dowiemy się kto może starać się o wsparcie, co można zrealizować w projekcie oraz która instytucja realizuje dany projekt. Pomocą służą też konsultanci w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich.  

A jak wygląda harmonogram najbliższych konkursów dla działań społecznych finansowanych z Programu Regionalnego?

– Na 2017 rok zaplanowane zostały  nabory wniosków w ramach działań wspierających opiekę nad dziećmi do lat 3, zdrowie na rynku pracy, aktywizację społeczno-zawodową oraz rozwój usług społecznych. Aktualny harmonogram oraz wszystkie niezbędne informacje na temat konkursów dostępne są na  stronie internetowej RPO Pomorskie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 333 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Biznesu w Regionie oraz Pomorskiej Agencji Rozwoju Biznesu.