Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
4 nabór w Interreg Południowy Bałtyk otwarty

4 nabór w Interreg Południowy Bałtyk otwarty

4 nabór w programie Interreg Południowy Bałtyk potrwa do 30 czerwca 2017r. do godziny 16:00 czasu środkowoeuropejskiego. Nabór otwarty jest na następjujące cele tematyczne (w nawiasach podana dostępna alokacja EFRR):

  • 2.2 Zwiększenie wykorzystania ekologicznych technologii w celu redukcji zanieczyszczeń w obszarze Południowego Bałtyku (12.144.245,78 EUR EFRR)
  • 3.1 Poprawa jakości oraz środowiskowe zrównoważenie usług transportowych w obszarze Południowego Bałtyku (9.592.102,87 EUR EFRR)
  • 4.1 Zwiększenie udziału wykwalifikowanej siły roboczej w niebieskim i zielonym sektorze gospodarki poprzez wspólne działania transgraniczne (5.696.394,49 EUR EFRR)
  • 5.1 Poprawa zdolności współpracy instytucjonalnej lokalnych podmiotów w obszarze Południowego Bałtyku poprzez uczestnictwo w sieciach międzynarodowych  (2.751.773,99 EUR EFRR)

Cały pakiet aplikanta i wszystkie dokumnety obowiązujace w 4 naborze są dostępne pod linkiem: https://southbaltic.eu/call-for-proposals

Materiały dodatkowe, takie jak np. tłumaczenie podręcznika beneficjenta dostępne na stronach regionalnych mają charkter wyłącznie pomocniczy i nie są dokumentem oficjalnym.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.