Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
30.10 – Kolejne zastrzeżenia do przekopu przez Mierzeję Wiślaną

30.10 – Kolejne zastrzeżenia do przekopu przez Mierzeję Wiślaną

30.10 - Kolejne zastrzeżenia do przekopu przez Mierzeję Wiślaną

Kolejne zastrzeżenia do przekopu przez Mierzeję Wiślaną

Zarząd Województwa Pomorskiego po raz kolejny zabiera głos w sprawie dokumentacji dla przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Przyjęte dziś stanowisko, dotyczące Aneksu do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla budowy drogi wodnej, zawiera 13 uwag ogólnych i 54 uwagi szczegółowe.

Przypomnijmy: mimo uroczystego wkopania słupka na plaży w Kątach Rybackich kluczowy dokument, jakim jest decyzja środowiskowa dla budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską (obejmującej przekop przez Mierzeję), nadal nie został wydany. Co więcej – wciąż (do 3 listopada) trwają ponowne konsultacje społeczne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie w związku z upublicznieniem Aneksu do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla tej inwestycji.

I właśnie do wspomnianego Aneksu odnoszą się pomorscy samorządowcy. A w zasadzie zarówno do Aneksu jak i całego Raportu, bo opublikowany Aneks nie uwzględnił niestety zastrzeżeń przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w lipcu bieżącego roku.

– Jeśli chodzi o kluczowe według nas kwestie, takie jak wykazanie celu nadrzędnego dla inwestycji, czy analizę rozwiązań alternatywnych, Aneks nie wnosi żadnych nowych treści i wyjaśnień – zauważa marszałek Mieczysław Struk. – Aneks powiela również błędy z Raportu dotyczące podstaw strategicznych inwestycji, na które wcześniej wskazywaliśmy. I nie odnosi się do stawianych przez nas zarzutów dotyczących bilansu zysków i strat – podkreśla marszałek.

W Aneksie pojawiają się jednak pewne nowe wątki. Dokument m.in. zaostrza ograniczenia w korzystaniu z wód zachodniej części Zalewu Wiślanego (poza proponowaną już wcześniej strefą ciszy o powierzchni 15 km2, głównie w rejonie gminy Nowy Dwór Gdański, dodatkowo proponuje się ograniczenia w poruszaniu się w sąsiedztwie szuwarów w rejonie gmin Nowy Dwór Gdański i Sztutowo).

– Takie rozwiązania są przecież sprzeczne z głównymi celami planowanej drogi wodnej, do których należy m.in. rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej powiązany z rozwojem portów, przystani i marin nad Zalewem Wiślanym. To pogłębi konflikty społeczne (m.in z lokalnymi rybakami i środowiskiem żeglarskim), na które zwracaliśmy uwagę już w poprzednim stanowisku Zarządu Województwa – komentuje marszałek Mieczysław Struk. – Jesteśmy zdumieni, że już „odtrąbiono” sukces przekopu, już hucznie ogłoszono początek budowy, a nadal nikt nie chce słyszeć, a już tym bardziej dyskutować, o szczegółach inwestycji. I to – jak się okazuje – nie tylko z nami, bowiem z treści Aneksu wynika, że również Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku miała pytania i zastrzeżenia – dodaje Marszałek.

W związku z tym, że Aneks nie rozwiał wątpliwości pomorskich samorządowców, Zarząd Województwa Pomorskiego podtrzymuje wcześniejsze stanowisko, według którego dokumentacja nie daje podstaw do podjęcia decyzji o realizacji inwestycji. Przyjęte dziś stanowisko zarządu zostało przekazane do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Michał Piotrowski

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.