Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
3 spotkanie Komitetu Monitorujacego

3 spotkanie Komitetu Monitorujacego

PL_RU_logo

Spotkanie planuje się w dniach 16 -18 stycznia 2019 r. w Swietłogorsku. 

Komitet Monitorujacy zdecyduje, które projekty w ramach priorytetu 1 Dziedzictwo kulturowe otrzymają dofinansowanie z Programu.

Kolejne priorytety będą omawiane w drugim (Priorytet 2 Ochrona środowiska) i trzecim kwartale 2019 roku (Priorytet 3 Dostępność transportowa).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.