Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
3.10 – Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami tematem konferencji w UMWP

3.10 – Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami tematem konferencji w UMWP

3.10 - Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami tematem konferencji w UMWP

W czwartek 4 października w sali im. Lecha Bądkowskiego odbędzie się konferencja „Upowszechnianie standardów dostępności oraz aktywizowanie osób z niepełnosprawnościami i seniorów, mające na celu realną możliwość korzystania ze wszystkich praw człowieka, w kontekście realizacji postanowień Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych” z udziałem  Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania – dr Sylwią Spurek. Jednym z głównych tematów konferencji będą zmiany w kodeksie wyborczym i prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami.

Program konferencji:

11.00-11.15 Przywitanie i wprowadzenie Paweł Orłowski  Członek Zarządu Województwa Pomorskiego

11.15-11.35 Realizacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji  o Prawach Osób Niepełnosprawnych – rekomendacje Komitetu ONZ wobec strony Polskiej dr Sylwia Spurek Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

11.35-12.20 Rezultaty monitoringu przeprowadzonego w wybranych jednostkach administracji samorządowej w woj. pomorskim w kontekście realizacji praw osób z niepełnosprawnością wynikających z Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych mec. Katarzyna Heba

12.20-13.30 1) Miasto przyjazne wszystkim – model wdrażania standardów dostępności dla osób niepełnosprawnych i seniorów

2) Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, równy dostęp do życia politycznego i społecznego w społeczności lokalnej dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw Politechniki Gdańskiej Wydział Architektury

13.30-13.45 przerwa     

13.45-14.15 Wybrane formy wsparcia aktywności zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych            Dariusz Majorek – dyrektor Pomorskiego Oddziału PFRON

14.15-14.45 Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnościami w kontekście przepisów znowelizowanego kodeksu wyborczego. Alternatywne sposoby głosowania mec.  Agnieszka Zabłocka – zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP w Gdańsku

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.