Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
29.07 – Zdolni z Pomorza chwytają wiatr w żagle

29.07 – Zdolni z Pomorza chwytają wiatr w żagle

29.07 - Zdolni z Pomorza chwytają wiatr w żagle

120 uczniów z całego Pomorza i trzy tygodniowe turnusy. Dzięki unijnemu dofinansowaniu w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich młodzi ludzie będą
mogli pogłębiać wiedzę, nabywać nowe umiejętności, nawiązywać przyjaźnie
i regenerować siły przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Inauguracja obozu naukowego odbędzie się we wtorek 30 lipca o godz. 11.00.

Letni obóz naukowy to forma wsparcia dla wybitnych uczniów uczestniczących w projekcie „Zdolni z Pomorza”. Podczas tygodniowego pobytu młodzież będzie miała zapewniony
program naukowy i rekreacyjny, w tym wycieczki oraz zajęcia żeglarskie. W trzech turnusach weźmie udział 120 osób.

„Zdolni z Pomorza” to nowatorskie i unikalne w skali kraju przedsięwzięcie strategiczne Samorządu Województwa Pomorskiego realizowane we współpracy z powiatami i pomorskimi uczelniami, a finansowane ze środków RPO WP 2014-2020. Jego celem jest zapewnienie szczególnie uzdolnionym uczniom pomorskich szkół wsparcia w osobistym rozwoju. Wsparcie udzielane jest uczniom posiadającym talenty zarówno w dziedzinie nauk ścisłych, jak i przyrodniczych czy kompetencji społecznych.

Wyjazd na letni obóz naukowy stanowi wyróżnienie – w tej formie wypoczynku weźmie bowiem udział jedynie 6% spośród ok. 2000 uczniów objętych wsparciem w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”. Aby zakwalifikować się na jeden z trzech turnusów młodzi ludzie musieli wykazać się dużą aktywnością w projekcie. Wśród wyróżnionych znajdują się laureaci oraz finaliści olimpiad i konkursów przedmiotowych, a także osoby, które uzyskały wysokie wyniki w Konkursie Projektów i w Pomorskiej Lidze Zadaniowej.

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie internetowej https://zdolnizpomorza.pomorskie.eu oraz na profilu na Facebooku https://www.facebook.com/Zdolni.z.Pomorza/.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.