Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
29.06 – Wiktor Hajdenrajch nie jest już prezesem zarządu szpitala w Kościerzynie

29.06 – Wiktor Hajdenrajch nie jest już prezesem zarządu szpitala w Kościerzynie

29.06 - Wiktor Hajdenrajch nie jest już prezesem zarządu szpitala w Kościerzynie

Wiktor Hajdenrajch nie jest już prezesem zarządu szpitala w Kościerzynie

W dniu 29 czerwca 2018 skończyła się kadencja prezesa zarządu szpitala w Kościerzynie. Podczas walnego zgromadzenia akcjonariuszy zdecydowano, że misja dalszego prowadzenia placówki zostanie powierzona nowemu zarządowi. Do czasu jego powołania delegowano na tę funkcję Marzenę Mrozek, dyrektora Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Z końcem kadencji wygasła też umowa prezesa Hajdenrajcha. Dotychczasowy prezes objął stanowisko po oddłużeniu kościerskiego szpitala przez Samorząd Województwa Pomorskiego (koszt oddłużenia wyniósł ponad 90 mln zł). W czasie pełnienia funkcji prezesa przez Wiktora Hajdenrajcha doszło do ponownego zadłużenia – na koniec 2017 roku strata szpitala wyniosła ponad 12 mln zł, a zobowiązania wymagalne wzrosły do ponad 9,5 mln zł, co zagraża działalności placówki. W ubiegłym roku kościerski szpital dwukrotnie otrzymał też karę z NFZ na łączną kwotę ok. 800 tys. zł.

Prezes Hajdenrajch nie zrealizował planu naprawczego placówki, do którego został zobowiązany podczas pełnienia swojej funkcji. Nie przedstawił też wizji poprawy sytuacji szpitala, która byłaby akceptowalna dla właściciela i nie zagrażałaby płynności działania szpitala.

W związku z tym walne zgromadzenie nie zdecydowało się na kontynuację współpracy z dotychczasowym prezesem. W obecnej sytuacji szpital wymaga kolejnych działań naprawczych, które zapewni nowy zarząd spółki. Do czasu powołania nowego zarządu funkcję tę pełnić będzie Marzena Mrozek, dyrektor Departamentu Zdrowia UMWP, która  ma doświadczenie w zarządzaniu podmiotami leczniczymi.

Michał Piotrowski

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.