Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
26.10 – Reda – 275 nowych miejsc przedszkolnych

26.10 – Reda – 275 nowych miejsc przedszkolnych

26.10 - Reda - 275 nowych miejsc przedszkolnych

W poniedziałek 29 października o godzinie 9.00 odbędzie się podpisanie umów edukacyjnych dotyczących realizacji projektów w przedszkolach publicznych numer 1 i 2 w Redzie. Wydarzenie z udziałem marszałka Mieczysława Struka i burmistrza Krzysztofa Krzemińskiego odbędzie się w Urzędzie Miasta Redy.

Zaplanowany projekt obejmuje wsparciem 275 dzieci, 25 nauczycieli oraz 12 rodziców dzieci
z niepełnosprawnościami z terenu Redy. Celem projektu jest zwiększenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz poprawa jakości usług edukacji w przedszkolach publicznych nr 1 i 2 w Redzie.

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie takie jak: meble, kąciki zabaw, podłogi interaktywne, tablice oraz komputery przenośne. Przy obu przedszkolach utworzone zostaną place zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią. Zaplanowano również realizację zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Ponadto organizowane będą zajęcia edukacyjne rozwijające kompetencje kluczowe u dzieci,  które będą wyjaśniać będą zjawiska ze świata fizyki, chemii i matematyki. Prowadzone będą one metodami doświadczenia i odkrywania. Zajęcia polegać będą na opracowanej specjalnie dla maluchów interaktywnej zabawie, podczas której dowiedzą się one m.in. czemu samoloty latają, czy włosy mogą „stanąć dęba” i co potrafi ciekły azot. Dzięki tym zajęciom dzieci nauczą się obserwować i wyciągać wnioski oraz rozbudzą postawy kreatywności i innowacyjności.

 

Nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Część nauczycieli wychowania przedszkolnego podniesie swoje kwalifikacje w zakresie pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu, od lekkiej do głębokiej poprzez udział w studiach podyplomowych.  Rodzice dzieci niepełnosprawnych uczestniczyć będą w 10 godzinnym szkoleniu  prowadzonym przez specjalistów (psychologa, logopedę, oligofrenopedagoga oraz terapeutę integracji sensorycznej) którego tematem będzie m.in.: udzielenie wsparcia emocjonalnego, przekazanie wiedzy specjalistycznej na temat jak pracować, edukować
i wspomagać proces terapii dziecka. 

Konkurs 3.1. (Oś 3 Edukacja; Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna)
Tytuł: „Przedszkolaki z perspektywą – utworzenie 275 nowych miejsc przedszkolnych w Redzie”
Wartość projektu: 5 003 916,91 zł
Wartość dofinansowania:  4 253 329,37 zł

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.