Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
26.03.2020 – Podejrzenie przypadku COVID-19 w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

26.03.2020 – Podejrzenie przypadku COVID-19 w Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku

Pacjent przyjęty na obserwację przebywał w placówce od 24 marca br. W dniu przyjęcia stwierdzono u niego podwyższoną temperaturę ciała w wysokości 37,8°C bez innych objawów infekcji. W dniu 26 marca, w związku z pogorszeniem stanu zdrowia (m.in. wystąpienie objawów niewydolności oddechowej i temperatura ciała 38,5°) pacjenta skierowano do 7 Szpitala Marynarki Wojennej pełniącego funkcję szpitala zakaźnego oraz o zdarzeniu poinformowano  Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (PSSE) w Słupsku, przekazując jednocześnie liczbę osób z kontaktu z pacjentem (w sumie 23 pracowników).

W dniu 26 marca w pracy przebywało 6 pracowników mających kontakt z pacjentem. PSSE nie podjęła decyzji o objęciu kwarantanną personelu z kontaktu, w związku z czym Dyrektor CZP nie podjął decyzji o zatrzymaniu pracowników w miejscu pracy. Mimo to 3 pracowników, nie chcąc narażać swoich rodzin, zdecydowała o pozostaniu w pracy do czasu uzyskania wyników testów od pacjenta.

W dniu 26 marca przeprowadzono dekontaminację pomieszczeń Izby Przyjęć CZP. Jednocześnie przekazano informację do służb kryzysowych Wojewody Pomorskiego, że w przypadku potwierdzenia się podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 mogą zajść przesłanki do dalszych działań.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.