Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
24.09 – Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności na Pomorzu – uchwała przyjęta

24.09 – Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności na Pomorzu – uchwała przyjęta

24.09 - Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności na Pomorzu - uchwała przyjęta

Platforma Zintegrowanych Usług Mobilności na Pomorzu – uchwała przyjęta

Dziś podczas wyjazdowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego w Słupsku radni przegłosowali uchwałę w sprawie powierzenia spółce InnoBaltica części zadań własnych Województwa Pomorskiego  w zakresie transportu publicznego. – Dzisiejsza uchwała to kolejny etap i kolejny duży krok zbliżający nas do wspólnego systemu biletowego dla całego Pomorza – mówił podczas sesji wicemarszałek Ryszard Świlski.

To ważny dokument, ponieważ od jego przyjęcia zależy uzyskanie środków na utworzenie na Pomorzu systemu, który ma duże znaczenie dla jakości życia mieszkańców. Mowa o Platformie Zintegrowanych Usług Mobilności, którą potocznie nazywamy wspólnym biletem, a  która de facto jest ujednoliconym systemem poboru opłat oraz systemem informacji pasażerskiej (planerem podróży). System ten ma wdrożyć spółka InnoBaltica.

Po wielu miesiącach trudnych negocjacji udało się osiągnąć porozumienie pomiędzy trzema największymi organizatorami transportu publicznego w województwie, a zarazem trzema właścicielami spółki: Gminą Miasta Gdańsk, Gminą Miasta Gdynia oraz Województwem Pomorskim. Każdy z tych trzech podmiotów, powierzając wykonanie niektórych zadań własnych w zakresie transportu zbiorowego spółce InnoBaltica, umożliwia jej tym samym uzyskanie dofinansowania budowy PZUM ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

InnoBaltica uzyskała już dwa unijne źródła finansowania związane z projektem PZUM. Fundusz Interreg Południowy Bałtyk pokrywa 85 proc. kosztów przeprowadzenia m.in. pilotażu (uzyskano kwotę 5,6 mln zł), natomiast instrument ELENA zagwarantował  kwotę blisko 10 mln zł na pomoc techniczną – prace badawcze i analityczne związane z projektem Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności na Pomorzu. Aby cały ten projekt spiąć finansowo i uzyskać kluczowe 90 mln zł dotacji na inwestycję z POIŚ, potrzebna jest deklaracja udziału od największych organizatorów transportu w województwie pomorskim. I tą deklaracją są właśnie uchwały powierzeniowe, które stają w porządku obrad podczas wrześniowych sesji Sejmiku WP oraz Rady Miasta Gdańska i Gdyni.  

Radni Gdyni o powierzeniu swoich zadań InnoBaltice zadecyduje w środę, 26 września, natomiast radni Gdańska – 27 września.

Pomimo że zadania własne powierza InnoBaltice trzech największych „graczy” transportu publicznego na Pomorzu, nie oznacza to, że platforma ograniczy się do wprowadzenia ujednoliceń systemu opłat tylko w komunikacji publicznej  zarządzanej przez nich. Istotą i główną wartością projektu jest bowiem otwartość na wszystkich organizatorów transportu w województwie.

Michał Piotrowski

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.