Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
23.07 – 35 mln zł na recykling. Zapraszamy na podpisanie umów

23.07 – 35 mln zł na recykling. Zapraszamy na podpisanie umów

23.07 - 35 mln zł na recykling. Zapraszamy na podpisanie umów

Marszałek Mieczysław Struk i członek zarządu Paweł Orłowski podpiszą 14 umów na dofinansowanie projektów, dzięki którym powstaną nowe lub zostaną zmodernizowane istniejące już Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), a także ulepszone Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Podpisanie umów odbędzie się we wtorek, 24 lipca, o godz. 13.00 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego ( w sali im. Lecha Bądkowskiego).

Inwestycje będą realizowane w miejscowościach: Kaliska, Podkomorzyce (gmina Czarna Dąbrówka), Skórcz, Szemud, Kielno (gmina Szemud), Minięta (gmina Dzierzgoń), Nadziejewo (gmina Czarne), Kartuzy, Pelplin, Dębnica Kaszubska, Brusy, Czarnówek (gmina Nowa Wieś Lęborska), Bierkowo (gmina Słupsk), Gliwa Mała (gmina Kwidzyn), Stary Las (gmina Starogard Gdański).

W ramach projektów zostanie utworzonych 5 a doposażonych 7 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, co spowoduje, że prawie 123 tys. mieszkańców zostanie objętych selektywnym zbieraniem śmieci. Wsparcie obejmie także cztery Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych, których moc przerobowa dzięki unowocześnieniu wyniesie łącznie prawie 60 tys. ton/rok. Ponadto zostanie wykonana modernizacja sortowni odpadów na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie.

Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsca, w których każdy mieszkaniec może nieodpłatnie oddać odpady problemowe, takie jak odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne (farby, lakiery, baterie, świetlówki itp.), gruz i opony, a także surowce wtórne (papier, szkło, tworzywa sztuczne). Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) pozwalają natomiast nie tylko na segregację, ale także na przetwarzanie różnego typu odpadów komunalnych.

Inwestycje wpłyną na wzrost ekoświadomości mieszkańców oraz efektywności segregacji odpadów dzięki prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych. Obecnie część mieszkańców gmin ma utrudniony dostęp do PSZOK-ów z uwagi na małą liczbę punktów oraz dużą odległość od miejsca zamieszkania, co zmniejsza możliwość szybkiego pozbycia się niewielkich ilości odpadów mniejszych gabarytów. Są to m.in. odpady niebezpieczne, takie jak baterie, świetlówki czy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Część istniejących już punktów ma ograniczenia powierzchniowe, które nie pozwalają na doposażenie o elementy umożliwiające przyjmowanie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych. 

Działania projektowe pozwolą na lepszą dostępność do PSZOK-ów a także na znaczne zwiększenie przepustowości i skuteczności przetwarzania odpadów w RIPOK-ach. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom nastąpi znaczne ograniczenie ilości odpadów wyrzucanych do środowiska oraz zwiększenie ilość surowców poddawanych recyklingowi.

Całkowita wartość projektów to 63,3 mln zł, z czego ponad 35 mln zł to unijne dofinansowanie.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.