Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
22.11 – Dwa kolejne projekty z dofinansowaniem Samorządu Województwa Pomorskiego

22.11 – Dwa kolejne projekty z dofinansowaniem Samorządu Województwa Pomorskiego

22.11 - Dwa kolejne projekty z dofinansowaniem Samorządu Województwa Pomorskiego

Dwa kolejne projekty z dofinansowaniem Samorządu Województwa Pomorskiego

Nowe miejsca przedszkolne w gminie Trąbki Wielkie, a także aktywizacja i pomoc dla osób zagrożonych ubóstwem w gminie Kartuzy – zapraszamy na podpisanie umów dotyczących dofinansowania obu projektów.

Godzina 12:00
Projekt: „Upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Trąbki Wielkie”
Gmina Trąbki Wielkie
Termin realizacji:
sierpień 2018 –  sierpień 2020
Wartość projektu: 3 604 675,00 zł
Wartość dofinansowania:  3 063 973,75 zł

Projekt zakłada upowszechnianie i podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie. Zwiększona zostanie dostępność edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie 150 nowych miejsc w 6 oddziałach przedszkola samorządowego zlokalizowanych w Trąbkach Wielkich.  Dzieci skorzystają z zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne. Odbędą się zajęcia z robotyki i kodowania, zajęcia laboratoryjne, festyny kreatywności oraz wyjazdy do pomorskich instytucji kultury i edukacyjnych. Oferowane będą również zajęcia dodatkowe w zakresie stwierdzonych deficytów. Dzieci będą uczestniczyć w zajęciach z logopedii, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej. Projekt umożliwia również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 26 nauczycieli.

Godzina 12:15
Tytuł: “Szukam… Znajduję…Pracuję… II”
Gmina Kartuzy
Termin realizacji:
wrzesień 2018 – grudzień 2020
Wartość projektu: 1 083 885,37 zł
Wartość dofinansowania:  921 302,56 zł

Projekt jest kontynuacją projektu “Szukam…Znajduję…Pracuję…”, który realizowany był od 2015 roku przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kartuzach wraz z Spółdzielnią Socjalną Pasja. Obecny projekt skierowany jest do 80 klientów pomocy społecznej zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie tych osób poprzez wdrażanie kompleksowego wsparcia. W projekcie zaplanowano utworzenie Klubów Integracji Społecznej. Uczestnicy otrzymają wsparcie podczas warsztatów psychologicznych. Będą również uczestniczyć w kursach oraz stażach  zawodowych. Tematyka ustalana będzie indywidualnie z wybranymi uczestnikami, którzy wymagają specjalistycznego przygotowania do zawodu i zgodnie z potrzebami rynku pracy. Wybór kursów podyktowany będzie także specyfiką lokalnego rynku pracy i poszukiwanych przez pracodawców kwalifikacji.  W projekcie pokryte zostaną również koszty opieki przedszkolnej dzieci na czas udziału w zajęciach.

Podpisanie obu umów odbędzie się w gabinecie wicemarszałka Wiesława Byczkowskiego (Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.