Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
22.04.2020 – wydatki ze środków pomorskiego programu operacyjnego na walkę z pandemią

22.04.2020 – wydatki ze środków pomorskiego programu operacyjnego na walkę z pandemią

Komisja Europejska oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyraziły zgodę na sfinansowanie ze środków Unii Europejskiej zakupu sprzętu przeznaczonego na walkę z COVID-19 przy wykorzystaniu tzw. szybkiej ścieżki procedowania. Jedynym warunkiem jest, by zakres inwestycji został uzgodniony z właściwym wojewodą oraz konsultantem wojewódzkim ds. chorób zakaźnych. W przypadku szpitali, których podmiotem tworzącym jest ministerstwo, wymaga to jeszcze akceptacji  przez Ministerstwo Zdrowia.

W związku z tym Zarząd Województwa Pomorskiego uzgodnił z Wojewodą Pomorskim oraz Konsultantem Wojewódzkim podmioty, które mają być objęte w pierwszej kolejności wsparciem. Wskazane zostały te szpitale, które wyznaczono do bezpośredniej opieki nad pacjentami z COVID-19.

Są to:

 1. Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.)
 2. Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.)
 3. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku
 4. Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni
 5. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
 6. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku 

Na co zostaną przekazane środki:

Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) – ok.  6,5 mln zł:

 • zakup kontenerowego Tomografu komputerowego wraz z instalacjami – już zakupiony przez szpital (ponad 2,1 mln zł)
 • zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej m.in. respiratory stacjonarne, respiratory transportowe, kardiomonitory, ultrasonograf, RTG przyłóżkowy, analizator gazometrii, bronchoskop, videolaryngoskopy, analizator do gazometrii, (ponad 2 mln zł)
 • zakup środków ochrony indywidualnej (min. maseczki chirurgiczne, maseczki ochronne FFP2, gogle ochronne, przyłbice ochronne, kombinezony ochronne, fartuchy) środki do dezynfekcji  
 • (2,4 mln zł)

Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.) – ok. 3,7 mln zł:

 • zakup 2 respiratorów do Oddziału Neonatologii (200 tys. zł),
 • wyposażenie laboratorium pod kątem badania koronawirusa m.in. zakup analizatora molekularnego wraz z lożą laminarną (550 tys. zł)
 • remont 3 izolatek (240 tys. zł)
 • zakup środków ochrony indywidualnej ( min. maseczki chirurgiczne, maseczki ochronne FFP2, gogle ochronne, przyłbice ochronne, kombinezony ochronne, fartuchy) środki do dezynfekcji  
 • (2,6 mln zł)

7 Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku – ok. 4,5 mln zł:

 •  zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej m.in. centrala monitorująca + 5 kardiomonitorów na sale intensywnego nadzoru, kardiomonitory mobilne, respiratory, pompy infuzyjne, aparat do hemodializy, aparaty USG,  aparat RTG, łóżka intensywnego nadzoru, laryngoskopy i resuscytatory (2,6 mln zł)
 • budowa ramp/podjazdów dla łóżek (ponad 100 tys. zł)
 • zakup środków ochrony indywidualnej (min. maseczki chirurgiczne, maseczki ochronne FFP2, gogle ochronne, przyłbice ochronne, kombinezony ochronne, fartuchy), środki do dezynfekcji, materiały medyczne (1,8 mln zł)

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni – ok. 5,8 mln zł:

 • zakup kontenerowego Tomografu komputerowego wraz z instalacjami (3,1 mln zł)
 • budowa zewnętrznego szybu dźwigowego oraz rozbudowa magazynu odpadów medycznych (960 mln zł)
 • zakup środków ochrony indywidualnej ( min. maseczki chirurgiczne, maseczki ochronne FFP2, gogle ochronne, przyłbice ochronne, kombinezony ochronne, fartuchy) środki do dezynfekcji  (1,8 mln zł)

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o. – ok. 4,3 mln zł:

 • zakup kontenerowego Tomografu komputerowego wraz z instalacjami (2,9 mln zł)
 • cyfrowy aparat rentgenowski, respirator (400 tys. zł)
 • wyposażenie laboratorium pod kątem badania koronawirusa m.in. zakup analizatora molekularnego wraz z lożami laminarnymi (370 tys. zł)
 • przystosowanie i adaptacja pomieszczeń (620 tys. zł)

Wojewódzka Stacja Sanitano-Epidemiologiczna w Gdańsku – ok. 1,5 mln zł:

 • zakup niezbędnego sprzętu i aparatury medycznej do laboratorium (1,2 mln zł)
 • zakup środków ochrony indywidualnej (min. maseczki, rękawiczki, kombinezony ochronne, (290 tys. zł)

Ponadto:

z budżetu Samorządu Województwa Pomorskiego przeznaczono już na infrastrukturę szpitali w związku z walką z COVID-19:

 •  350 tys. zł na modernizację systemu wentylacji w izolatkach w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku (Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.)
 • 2,7 mln zł na remont Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Dzierżążnie i utworzenie 40 łóżek dla pacjentów (Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.) – min. w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego o przeniesieniu pacjentów Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku do placówki w Dzierżążnie.

Zarząd Województwa Pomorskiego chce również wesprzeć samorządowe podmioty lecznicze. Także te, dla których podmiotem tworzącym bądź większościowym właścicielem jest powiat bądź gmina/miasto, gdyż szczególnie w tym trudnym czasie ważna jest solidarność pomiędzy samorządami terytorialnymi z naszego województwa, które tworzą wspierającą się wspólnotę regionalną.

Z uwagi na wyjątkową sytuację, wymagającą podjęcia natychmiastowych działań w szczególności  w zakresie zabezpieczenia personelu szpitalnego przed zakażeniem, wsparcie na obecnym etapie dotyczyć będzie środków ochrony osobistej i środków dezynfekcyjnych.  16 kwietnia 2020 r. Urząd Marszałkowski wystąpił o wskazanie potrzeb w ww. podmiotach leczniczych.

Ostateczny poziom wsparcia (refinansowania zakupów) będzie zależał od możliwości finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego, a określony zostanie po podsumowaniu potrzeb zgłaszanych przez wszystkie podmioty i ich zaakceptowaniu przez Wojewodę Pomorskiego oraz Konsultanta Województwa Pomorskiego ds. chorób zakaźnych.

 

W materiale audio wypowiada się Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.