Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
18.10 – Współpraca pomorskiego samorządu i Gdyni w zakresie ochrony zdrowia – podpisanie listu intencyjnego

18.10 – Współpraca pomorskiego samorządu i Gdyni w zakresie ochrony zdrowia – podpisanie listu intencyjnego

18.10 - Współpraca pomorskiego samorządu i Gdyni w zakresie ochrony zdrowia – podpisanie listu intencyjnego

List intencyjny w sprawie współpracy między Gdynią i Województwem Pomorskim w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkańców Gdyni w obszarze ochrony zdrowia zostanie podpisany w piątek 19 października o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej na I piętrze Szpitala Miejskiego Wincentego a Paulo w Gdyni (ul. Wójta J. Radtkego 1, wjazd na parking od ul. Starowiejskiej). W podpisaniu wezmą udział: prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia Bartosz Bartoszewicz, marszałek Mieczysław Struk i członek zarządu Paweł Orłowski.

Województwo Pomorskie od wielu lat wspiera finansowo szereg inwestycji realizowanych w szpitalach w Gdyni.  Na lata 2018-2021 zaangażowane zostały środki finansowe: z budżetu Województwa Pomorskiego w wysokości  51,9 mln zł oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020 w wysokości 56 mln zł na realizację zadań inwestycyjnych, m.in.: budowa nowego bloku operacyjnego, Oddziału Intensywnej Opieki Medycznej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Sterylizatorni, przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych, odtworzenie działalności poradni przyszpitalnych i utworzenie Ośrodka Leczenia Chorób Naczyniowych – w Szpitalu Św. Wincentego a Paulo; utworzenie i wyposażenie Oddziału Hematologii, reorganizacja świadczeń urologicznych, dostosowanie pomieszczeń na potrzeby pracowni rezonansu magnetycznego – w Szpitalu Morskim im. PCK.

Gdynia w minionych latach wspierała inwestycje dla podmiotów leczniczych, w tym szpitali. W ramach inwestycji przekazanych do szpitali w latach 2016-2017 zakupiono centralne KTG, USG dla noworodków, rozbudowano trakt położniczy oraz zakupiono USG dla oddziału położniczego. Łącznie Gmina dla potrzeb szpitali w Gdyni wydatkowała na ten cel 445 tys. zł. Na wszystkie działania w obszarze ochrony zdrowia w latach 2014 -2017 Gmina Miasta Gdyni przeznaczyła kwotę 46,8 mln zł.

Strony postanowiły podjąć wspólne działania, które doprowadzą do powstania Ośrodka Pediatrii z oddziałami dziecka małego i starszego w Szpitalach Pomorskich sp. z o. o. w lokalizacji Szpitala Wincentego a Paulo, ul. Wójta Radtkego 1 w Gdyni  wraz z ambulatoryjną Izbą Przyjęć.  Wstępny szacunkowy koszt inwestycji wynosi 7 mln złotych (6 mln roboty budowlane, 1 mln wyposażenie).

Gdynia, działając w zakresie swoich kompetencji deklaruje chęć zaangażowania środków finansowych na budowę Ośrodka Pediatrii oraz zakup aparatury, sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpitali Pomorskich z siedzibą w Gdyni, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Pomorskie, w maksymalnej wysokości:

  • w roku 2018 – 50.000,00zł brutto
  • w roku 2019 – 500.000,00zł brutto
  • w roku 2020 – 500.000,00zł brutto
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.