Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
16.10 – Przekazanie środków z funduszu ELENA dla Pomorza.  Po raz pierwszy w Polsce!

16.10 – Przekazanie środków z funduszu ELENA dla Pomorza.  Po raz pierwszy w Polsce!

16.10 - Przekazanie środków z funduszu ELENA dla Pomorza.  Po raz pierwszy w Polsce!

Długo wyczekiwana umowa uruchamiająca środki z funduszu ELENA dotarła na Pomorze. Po raz pierwszy w Polsce udało się uzyskać unijne pieniądze z instrumentu finansowego  ELENA (European Local ENergy Assistance). Beneficjentem pozyskanych środków jest spółka InnoBaltica z Gdańska, która właśnie otrzymała umowę na dofinansowanie w kwocie 2,3 mln euro na pomoc techniczną przy opracowaniu i wdrożeniu tzw. wspólnego biletu na Pomorzu.

Instrument finansowy ELENA został utworzony przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny już w 2009 roku, jednak dotychczas żadnemu podmiotowi z Polski ani ze wschodniej części Europy nie udało się uzyskać pieniędzy z tego źródła.

Zgodnie z założeniem pomysłodawców tego instrumentu finasowego, ELENA ma przyspieszyć mobilizację funduszy na duże inwestycje na poziomie lokalnym. Cel ten realizowany jest poprzez udzielanie władzom lokalnym, regionalnym, bądź innym instytucjom publicznym niezbędnego wsparcia finansowego, a opcjonalnie także merytorycznego, w zakresie kompleksowego planowania inwestycji. Pośrednio beneficjentem instrumentu mogą być również przedsiębiorstwa realizujące zadania jednostek publicznych na zasadzie koncesji lub w formule usług energetycznych.

– To wielki sukces Pomorza, ponieważ jako pierwszy region w Polsce zdobyliśmy środki z funduszu ELENA– mówi marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – Choć proces był bardzo długi i skomplikowany, w tej chwili mamy gwarancję, że środki zostaną uruchomione już w listopadzie. Pieniądze zostaną wykorzystane na niezbędne prace badawcze i wsparcie projektu związanego z uruchomieniem systemu wspólnego biletu.

InnoBaltica jest spółką, której głównymi właścicielami są Województwo Pomorskie, miasto Gdańsk i miasto Gdynia. Podstawowym zadaniem, jakie aktualnie realizuje, jest zaprojektowanie i wdrożenie Platformy Zintegrowanych Usług Mobilności, potocznie nazywanej wspólnym biletem. ELENA pozwala na dofinansowanie aż 90% kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się: opracowanie studiów wykonalności i badań rynku, planowanie projektów, przygotowanie biznesplanów, przeprowadzenie audytów energetycznych, przygotowanie procedur przetargowych oraz ustaleń umownych  itp. Pełna lista obejmuje także inne formy wsparcia konieczne do opracowania projektów inwestycyjnych.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.