Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
16.10 – Bytów z dotacją na rozwój transportu i ochronę przyrody

16.10 – Bytów z dotacją na rozwój transportu i ochronę przyrody

16.10 - Bytów z dotacją na rozwój transportu i ochronę przyrody

Bytów z dotacją na rozwój transportu i ochronę przyrody

Prawie 20 mln zł – tyle na budowę węzła przesiadkowego oraz na ochronę przyrody, w tym unikatowych w skali Europy jezior lobeliowych, pozyskała gmina Bytów. Dotacji udzieli samorząd województwa pomorskiego. Umowy na dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 podpiszą marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Burmistrz Bytowa – Ryszard Sylka.

Uroczyste podpisanie umów odbędzie się 16 października 2018 r. na dworcu kolejowym w Bytowie, przy ul. Dworzec 1, o godzinie 16.30.

Węzeł ważny dla mieszkańców

Wartość pierwszego projektu, dotyczącego budowy węzła transportu zbiorowego w Bytowie, to prawie 24 mln zł, a dofinansowanie unijne wyniesie 16,2 mln zł.

– Węzeł w Bytowie to jeden z 34 transportowych węzłów integracyjnych w regionie, które będą budowane lub przebudowywane ze środków RPO WP 2014-2020 będących w dyspozycji samorządu województwa pomorskiego. Dzięki nowym węzłom znacząco poprawi się komfort podróżowania transportem publicznym po regionie. To ogromna skala inwestycji. Koszt realizacji przebudowy 34 węzłów to aż 726 mln zł, z czego 453 mln zł to dotacja ze środków unijnych. – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Budowa węzła transportu zbiorowego w Bytowie zostanie zrealizowana do czerwca 2021 roku. W ramach projektu nastąpi gruntowna przebudowa dworca wielofunkcyjnego i jego otoczenia. Wybudowane zostaną zejścia na perony dworca kolejowego, dworzec komunikacji autobusowej. Przebudowana zostanie ul. Dworzec wraz z umiejscowieniem przystanku komunikacji miejskiej i postoju TAXI.

Kierowcy zyskają parking typu park&ride dla samochodów. Powstanie ok. 230 miejsc parkingowych. Skorzystają także rowerzyści. Powstanie parking dla rowerów (m.in. stojaki dla 92 rowerów) oraz ścieżka rowerowa o długości ok. 700 m. Zakupione zostaną 3 autobusy o normie spalania EURO 6 do obsługi komunikacji miejskiej w Bytowie.

Powstały w ramach projektu węzeł integracyjny odegra znaczącą rolę w zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności w zakresie dostępności komunikacyjnej Bytowa. Szacuje się, że z efektów projektu skorzysta ponad 2,4 mln pasażerów rocznie.

Ochrona jezior lebeliowych

Drugi projekt będzie zrealizowany do grudnia 2019 roku. Celem inwestycji jest zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych unikatowych w skali Europy jezior lobeliowych, zlokalizowanych na terenie Gminy Bytów. Ukierunkowanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego pozwoli na racjonalne i zgodne z planem ochronnym udostępnienie terenów jezior i ich okolic. Łączna wartość inwestycji to 4,5 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków RPO WP 2014-2020 wyniesie 3,4 mln zł.

– Gmina Bytów dba zarówno o rozwój infrastruktury transportu publicznego, ale także o to, by zmiany nie szkodziły środowisku naturalnemu. Stąd realizacja również ścieżki pieszej i rowerowej na obszarze Bytowskich Jezior Lobeliowych. – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

W ramach projektu obszar chroniony Bytowskie Jeziora Lobeliowe zostanie skomunikowany z Bytowem i miejscowością Mała Wieś. Dopuszczona będzie komunikacja piesza i rowerowa na szlaku. Uporządkowane zostanie oznakowanie szlaku i dróg przecinających nasyp. Szlakowi towarzyszyć będzie ścieżka przyrodniczo-edukacyjna, w ramach której oznakowane zostaną cenne przyrodniczo siedliska i wskazane zakazy i nakazy obowiązujące na poszczególnych terenach chronionej prawnie przyrody. Koncepcja trasy rowerowej zakłada wykorzystanie istniejących dróg oraz nasypu po nieczynnej linii kolejowej. Długość wybudowanych szlaków turystycznych wyniesie blisko 11,3 km.

Michał Piotrowski

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.