Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
15.10 – Aktywizacja społeczno-zawodowa z 6 mln zł dofinansowania

15.10 – Aktywizacja społeczno-zawodowa z 6 mln zł dofinansowania

15.10 - Aktywizacja społeczno-zawodowa z 6 mln zł dofinansowania

Ponad sześć milionów złotych dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznano projektowi „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dzięki jego realizacji kolejni mieszkańcy m.in. zagrożeni ubóstwem i wykluczeniem społecznym mają szansę na poprawę swojej sytuacji. Podpisanie umowy z udziałem przedstawicieli MOPR, prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza odbędzie się we wtorek 16 października o godzinie 9.00 w gabinecie marszałka Mieczysława Struka.

Realizacja projektu rozpocznie się w październiku. Jego głównym celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie 480 osób. Działania są skierowane do osób, rodzin, środowisk i lokalnych społeczności. Ważnym elementem będzie realizacja projektu
w oparciu o partnerską współpracę z Gdańskim Urzędem Pracy, organizacjami pozarządowymi  oraz pracodawcami. Wsparcie osadzone zostanie przede wszystkim na pracy socjalnej świadczonej przez pracowników socjalnych MOPR oraz wyposażeniu ich w dodatkowe narzędzia (instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej i zawodowej) pozwalające na skierowanie wsparcia do osób, w tym osób
z niepełnosprawnościami, które bez udziału w projekcie mają najmniejszą szansę
na rozwiązanie dotykających je problemów.

Gotowość Praca Samodzielność jest kontynuacją projektu, którego realizacja rozpoczęła się w marcu 2016 roku i potrwa do końca października. W projekcie wzięło udział ponad 710 potrzebujących, pozostających bez pracy mieszkańców. Blisko 300 z nich już znalazło pracę. Pozostali beneficjenci wzięli udział w szkoleniach i warsztatach, podejmują aktywność w rodzinie, środowisku lokalnym. Pracują nad poprawą relacji z bliskimi, otoczeniem.  

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.