Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
10.10 – Więcej unijnych środków na rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – podpisanie aneksu

10.10 – Więcej unijnych środków na rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – podpisanie aneksu

10.10 - Więcej unijnych środków na rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – podpisanie aneksu

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego projekt „Rozwój szkolnictwa zawodowego w Gdyni – budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury szkół zawodowych oraz wyposażenie” zostanie wsparta dodatkową kwotą dofinansowania w wysokości blisko 3,5 mln zł. Podpisanie Aneksu do umowy odbędzie się 11 października w auli Zespołu Szkół Administracyjno-Ekonomicznych, przy Al. Zwycięstwa 194 w Gdyni o godzinie 14.00. W spotkaniu wezmą udział marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski, prezydent Gdyni  Wojciech Szczurek i wiceprezydent Bartosz Bartoszewicz.

Główne założenia projektu to budowa, rozbudowa i przebudowa budynków pięciu szkół zawodowych w Gdyni, kształcących w branżach: Transport/logistyka/motoryzacja, Przemysł morski, ICT i elektronika, Turystyka, sport i rekreacja, BPO/SSC, usługi finansowe i biznesowe. Ponadto inwestycja obejmuje wyposażenie pracowni kształcenia praktycznego oraz pracowni nauki języków obcych zawodowych w pomoce dydaktyczne oraz uruchomienie kształcenia ustawicznego w szkołach objętych projektem.

Do dnia 09.10.2018 r. w szkołach zrealizowano następujące działania:

Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych

Wybudowano nowy budynek tzw. poligon transportu kolejowego. W budynku głównym szkoły wyremontowano i kompleksowo wyposażono w specjalistyczne pomoce dydaktyczne pracownie zawodowe, w tym: pracownię sterowania ruchem kolejowym, pracownię dróg i taboru kolejowego, pracownię przewozów kolejowych, pracownię zintegrowanych procesów spedycyjno-logistycznych oraz pracownię językową. Budynek przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Ponadto prowadzone są kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie zawodu technik spedytor.

Zespół Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych:

Wykonano adaptację w zakresie budowlanym, instalacyjnym oraz wykończeniowym pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownie zawodowe oraz pomieszczenia socjalne m.in.: pracownia technologii gastronomicznej, pracownia sali konsumenckiej, pralnia, magazyn – chłodnia, 2 pracownie obsługi turystycznej, pracownia turystyczno-geograficzna, 2 pracownie komunikacji w języku obcym, pracownia hotelarska – 5 pomieszczeń, pracownia obsługi w hotelarstwie, pracownia obsługi gości. Pracownie zostały kompleksowo wyposażone w profesjonalny sprzęt oraz specjalistyczne pomoce dydaktyczne. Budynek dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących wymogów przeciwpożarowych.

Zespół Szkół Administracyjno-Ekonomicznych:

Wykonano adaptację w zakresie budowlanym, instalacyjnym oraz wykończeniowym 2 pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownie zawodowe. Kompleksowo wyposażono w specjalistyczne pomoce dydaktyczne 2 pracownie ekonomiczno-rachunkowe, pracownię techniki biurowej, firmę symulacyjną oraz 2 pracownie komunikacji w języku obcym. Budynek dostosowany został do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obowiązujących wymogów przeciwpożarowych. Ponadto, prowadzony jest kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie technik ekonomista.

Zespół Szkół Chłodniczych i Elektronicznych:

Opracowano dokumentację projektową – zakończenie robót budowlanych zaplanowano do końca sierpnia 2019 r. Od roku szkolnego 2019/2020 możliwe będzie pełne wykorzystanie nowych, wyposażonych w specjalistyczne pomoce dydaktyczne pracowni.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1:

Trwa etap projektowania. Zakończenie robót budowlanych i wyposażenia pracowni specjalistycznych przewidziano do sierpnia 2020 r.

Planowane zakończenie prac projektowych to 31 grudnia 2020 roku.

Wartość projektu to blisko 60 mln zł, a całkowite dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 po podpisaniu aneksu wyniesie 45,2 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.