Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
08.07 – Zdrowy pracownik z dofinansowaniem RPO – zapraszamy na podpisanie umowy

08.07 – Zdrowy pracownik z dofinansowaniem RPO – zapraszamy na podpisanie umowy

08.07 - Zdrowy pracownik z dofinansowaniem RPO - zapraszamy na podpisanie umowy

Zdrowy pracownik z dofinansowaniem RPO – zapraszamy na podpisanie umowy

W najbliższy poniedziałek wicemarszałek Wiesław Byczkowski podpisze umowę z przedstawicielami Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej na dofinansowanie projektu Zdrowy pracownik – zadowolony człowiek. Na podpisanie umowy zapraszamy o godz. 14.00 do puckiego ratusza.

W ramach działań współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, wsparcie mogły otrzymać projekty ukierunkowane na eliminowanie czynników ryzyka w miejscu pracy. W konkursie finansowane mogły być m.in. działania zmierzające do przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, przygotowujące do kontynuowania pracy na innych stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia, a także akcje promujące zdrowy tryb życia, w tym aktywność fizyczną.

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 25 projektów z terenu całego Pomorza. Projekt Związku Międzygminnego Zatoki Puckiej skierowany jest do 371 osób – pracowników 4 podmiotów: Urzędów Gminy Puck, Miasta Puck i Miasta Władysławowa oraz Spółki Pozytywne Inicjatywy – Edukacja. Wartość projektu 893 835,46 zł a dofinansowanie wyniesie 849 143,69 zł.

Celem projektu jest wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących poprzez eliminowanie zidentyfikowanych, zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. W ramach projektu zaplanowano pogłębioną analizę ryzyk psychofizycznych, rozszerzony pakiet badań profilaktycznych, kompleksowe działania na rzecz walki ze stresem i wypaleniem zawodowym, profilaktykę chorób układu ruchu i głosu, profilaktykę i edukację zdrowotną.

Michał Piotrowski

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.