Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
03.09 – Fundusze Europejskie zapewnią lepszy monitoring jakości powietrza w Trójmieście

03.09 – Fundusze Europejskie zapewnią lepszy monitoring jakości powietrza w Trójmieście

03.09 - Fundusze Europejskie zapewnią lepszy monitoring jakości powietrza w Trójmieście

W środę 4 września marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski oraz Prezes Zarządu Fundacji ARMAAG Piotr Stepnowski oraz wiceprezes Mirosława Schmidt podpiszą umowę na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej realizacji projektu dotyczącego rozbudowy elementów systemu monitoringu powietrza na terenie Gdańska, Sopotu i Gdyni. Finansowanie unijne pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wydarzenie odbędzie się 4 września 2019 r. o godz. 9.00 w siedzibie Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej ARMAAG, (ul. Brzozowa 15A, sala edukacyjna) w Gdańsku.

Efektem realizacji projektu będzie rozbudowa Systemu Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Trójmiejskiej. Powstaną 2 nowe stacje monitoringu (stacja komunikacyjna w Gdańsku oraz stacja tła miejskiego w Sopocie), a 4 zostaną zmodernizowane, w wyniku czego będą miały możliwość równoczesnego pomiaru pyłu drobnego PM2,5 i PM10.

W ramach systemu powstanie także zintegrowany system publikacji informacji o jakości powietrza obejmujący zarówno nowe stacje powstałe w ramach projektu, jak już istniejące. Rozbudowany system monitoringu pozwoli monitorować na bieżąco jakość powietrza w trybie on-line na większym niż dotąd obszarze oraz informować mieszkańców o wynikach monitoringu oraz możliwych zagrożeniach.

Dzięki realizacji projektu system funkcjonujący na terenie Trójmiasta włączony zostanie do systemu europejskiej sieci informacyjnej. Będzie również spełniał wszystkie uwarunkowania prawne, w tym m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu. Wyniki pomiarów z rozbudowanej sieci będą wykorzystywane do opracowywania modeli jakości powietrza oraz różnych dokumentów strategicznych (m.in. programów ochrony powietrza, planów gospodarki niskoemisyjnej, strategii elektromobilności).

Projekt zostanie zrealizowany do końca września 2020 r. Całkowita wartość projektu to ponad 1,5 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniesie ponad 1,2 mln zł.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.