Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
02.08 – Dzięki środkom z programu regionalnego chronimy dziedzictwo

02.08 – Dzięki środkom z programu regionalnego chronimy dziedzictwo

02.08 - Dzięki środkom z programu regionalnego chronimy dziedzictwo

Dzięki środkom z programu regionalnego chronimy dziedzictwo 

Decyzją Zarządu Województwa Pomorskiego 2 kolejne projekty otrzymały dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Inwestycje dotyczą utworzenia produktów turystycznych – Szlaku Kościołów Książąt Pomorskich oraz Szlaku Sanktuariów Maryjnych Pomorza. Dzięki realizowanym inwestycjom pracami renowacyjnymi lub konserwatorskimi objętych zostanie 11 kościołów w województwie pomorskim.

Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie projektów z udziałem marszałków województwa pomorskiego  Mieczysława Struka i Wiesława Byczkowskiego odbędzie się 3 sierpnia na placu przed kościołem pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tczewie, przy ulicy Dominikańskiej o godz. 14.30.

Pierwszy z projektów dotyczy utworzenia Szlaku Kościołów Książąt Pomorskich. Wartość projektu to 19,6 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło 11,7 mln zł. Drugi z wybranych do dofinansowania projektów dotyczy utworzenia Szlaku Sanktuariów. Wartość projektu to 19,5 mln zł, a dofinansowanie unijne ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wyniosło 11,7 mln zł.

2 nowe inwestycje uzupełniły listę projektów wybranych w konkursie 8.3. Materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Łącznie w naborze dotację otrzymało 19 projektów o łącznej wartości 207,2 mln zł, a unijne dofinansowanie wyniosło 114,2 mln zł.

Dorota Patzer

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.