Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
„RPPZ – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” – konkurs rozstrzygnięty

„RPPZ – szczepienia przeciw pneumokokom dla osób 65 + z grupy ryzyka” – konkurs rozstrzygnięty

Fot. pixabay

Zakażenie pneumokokami występuje we wszystkich grupach wiekowych, ale szczególnie narażone są małe dzieci poniżej 2 roku życia i osoby dorosłe powyżej 65 lat. U dorosłych zakażenie najczęściej przebiega w postaci pneumokokowego zapalenia płuc, które nawet w 25% przypadków może się zakończyć zgonem. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), każdego roku na zakażenia wywołane przez pneumokoki umiera 1,6 mln osób. Leczenie tych zakażeń utrudnia narastająca oporność pneumokoków na antybiotyki. W grupie osób dorosłych zarówno zapadalność jak i śmiertelność z powodu inwazyjnej choroby pneumokokowej rośnie wraz z wiekiem. Śmiertelność w grupie osób po 65 roku życia jest ponad pięciokrotnie wyższa niż w grupie osób w wieku 35-49 lat. Głównym celem Programu jest zapobieganie zachorowaniom na inwazyjną chorobę pneumokokową poprzez zwiększenie liczby osób zaszczepionych przeciw pneumokokom. Do Programu zaproszone zostaną osoby w wieku powyżej 65 r.ż., które nie były szczepione szczepionką przeciwko pneumokokom, zameldowane na terenie województwa pomorskiego (na terenie powiatów/miast na prawach powiatu, które do niego przystąpiły) oraz znajdują się w grupie ryzyka. Grupa ryzyka została określona w Programie i oznacza grupę chorób: Przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (J40 – J47).

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób 65+ z grupy ryzyka w województwie pomorskim finansowany będzie z budżetu Województwa Pomorskiego oraz budżetu samorządów terytorialnych, które wyraziły wolę jego realizacji i dofinansowania. Wolę udziału w realizacji Programu w 2018 r. zadeklarowało 13 powiatów/miast na prawach powiatu województwa pomorskiego: Powiat Bytowski, Chojnicki, Człuchowski, Kartuski, Kościerski, Kwidzyński, Malborski, Pucki, Tczewski, Wejherowski, Miasto Gdynia, Miasto Słupsk i Miasto Sopot.  Ich zadaniem będzie pokrycie w 50% kosztów wykonanych szczepień przeciwko pneumokokom wśród osób 65+ będących mieszkańcami danego powiatu/miasta na prawach powiatu. W ramach Programu środki finansowe SWP zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania szczepień ochronnych (50% kosztów całkowitych) oraz szeroko rozumianej edukacji w tym: kampanii informacyjno-edukacyjnej, promocji Programu, edukacji kadry medycznej. Szacuje się, iż w 2018 roku Programem zostanie objętych łącznie około 2 600 osób. Koszt realizacji całego Programu szacowany jest łącznie na 858 290,35 zł. w tym z budżetu województwa 474 094,70zł. Realizator Programu – Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Gdańsku, wybrany w drodze konkursu ofert, odpowiedzialny będzie za wykonanie szczepień ochronnych osób dorosłych po 65 r.ż. przeciwko pneumokokom z wykorzystaniem szczepionki 13-walentnej, w tym: przeprowadzenie lekarskich badań kwalifikacyjnych, wykonanie szczepień, prowadzenie rejestracji uczestników Programu oraz dokumentacji medycznej, sporządzanie sprawozdań z realizacji Programu, przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz edukacji kadry medycznej. Wykaz przychodni, w których będzie można wykonać szczepienie zostanie podany w późniejszym terminie.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.