Aktualności

Zmiany w statucie WFOŚiGW. Wicemarszałek Byczkowski: To kolejny krok do ograniczenia roli samorządu

XXXVI sesja SWP
XXXVI sesja SWP. Fot. Sławomir Lewandowski

Podczas XXXVI sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni musieli nadać nowy statut funduszowi. Jest to kolejna zmiana odbierająca kompetencje samorządom.

 

Do tej pory członków rady nadzorczej funduszu wybierali radni województwa. Teraz radę będzie powoływał minister środowiska.

 

Centralne sterowanie zamiast samorządu

– Podporządkowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ministrowi to kolejny przykład negatywnych zmian ustrojowych w Polsce. Najpierw spod kompetencji marszałków zostały zabrane Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Teraz słyszymy o planie zwiększenia uprawnień Regionalnych Izb Obrachunkowych. Zmiany, do których wprowadzenia zostaliśmy zmuszeni, to kolejny krok na drodze do likwidacji samorządu terytorialnego w Polsce – głośno stwierdza Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

 

Teraz decyduje minister

– Członków Rady funduszu będzie teraz mianować ministerstwo – informuje Byczkowski. – Nowelizacja ustawy prawo ochrony środowiska weszła w życie 24 maja 2017 r., musieliśmy zatem zmienić statut funduszu. Od teraz minister środowiska będzie miał decydujące zdanie w pracach jednostki. Nowy statut w praktyce oznacza, że samorząd województwa nie będzie miał żadnego wpływu na obsadę stanowisk w WFOŚiGW, a co za tym idzie, osłabiona zostanie możliwość nadzoru nad wydawanymi pieniędzmi.

  

 

view szablon artykułu