Aktualności

Zgłoszenia kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Marszałek województwa pomorskiego zaprasza organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców województwa pomorskiego do zgłaszania kandydatów na członków Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Zgłoszenie kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza Karta zgłoszenia kandydata na członka do Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego" (dostępny w plikach do pobrania – Załącznik nr 1 do trybu) oraz złożenie go w zamkniętej kopercie w formie papierowej:

  • 1) osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, Gdańsk w godz. 7.45-15.45, z dopiskiem:„ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać";
  • 2)  za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urzędu: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, z dopiskiem: „ROPS – zgłoszenie kandydata do PRDPP. Nie otwierać".

 

Do wypełnionego formularza, opatrzonego datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych, należy załączyć:

  1. imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej 10 innych organizacji w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 3 do trybu);
  2. oświadczenia kandydata, zgodnie ze wzorem określonym w plikach do pobrania (Załącznik nr 1 do uchwały Nr 305/35/19 z dn. 2.04.2019).

Ostaeczny termin zgłaszania kandydatów upływa 20 kwietnia 2019 r. Zgłoszenia niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Informacji udziela: Jarosław Rutkowski, tel. 58 32 68 894, email: j.rutkowski@pomorskie.eu.

 

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka