Aktualności

Zgłoś kandydata do nagrody marszałka województwa pomorskiego w zakresie pomocy społecznej. Srebrne Drzewka czekają

Srebrne Drzewka
Srebrne Drzewka. Fot. UMWP

Jeśli znasz kogoś, kto działa społecznie i uważasz, że zasługuje na wyróżnienie, to zgłoś go do Srebrnego Drzewka. Termin nadsyłania kandydatur upływa w poniedziałek, 25 września 2017 r.

 

Srebrne Drzewko jest to nagroda marszałka województwa pomorskiego, Mieczysława Struka przyznawana za wybitne i nowatorskie osiągnięcia w dziedzinie pomocy społecznej dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z województwa pomorskiego.

 

Dla kogo i za co?

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy społecznej, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Nagroda jest przyznawana, w szczególności za:

 • wdrażanie projektów aktywizacji i integracji społecznej skierowanych do osób wykluczonych społecznie,
 • tworzenie i rozwijanie wysokich standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej,
 • inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych, m.in. tworzonych w oparciu o partnerstwa lokalne,
 • aktywizowanie i integrowanie wspólnot lokalnych na rzecz rozwiązywania problemów społecznych,
 • wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej,
 • wspieranie i promowanie wolontariatu,
 • upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu integracji i polityki społecznej,
 • całokształt pracy w dziedzinie pomocy i integracji społecznej.

Nagroda pieniężna i statuetka

Ustanowiona przez marszałka województwa pomorskiego nagroda ma charakter indywidualny i jest przyznawana w formie pieniężnej oraz pamiątkowej statuetki Srebrnego Drzewka nawiązującej do tradycji WZPS.

Nagrody zostaną wręczone w listopadzie podczas konferencji organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, a informacje o laureatach, za ich zgodą,  zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Wnioski należy przesyłać do poniedziałku, 25 września 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
 • Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
 • ul. Okopowa 21/27
 • 80-810 Gdańsk

Szczegółowych informacji udziela: Małgorzata Klimaszewska, tel. 58 32 68 816.

Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego

 

Zobacz: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 

view szablon artykułu