Aktualności

Z Bałtyku nad Adriatyk. W Gdańsku debatowali nad zintegrowaniem transeuropejskiego transportu

IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk
IV Forum Korytarza Transportowego Bałtyk-Adriatyk. Fot. Sławomir Lewandowski

Terminale logistyczne, drogi, koleje i transport drogą rzeczną - jak je rozwijać, aby tworzyły korytarz transportowy?

 

–  Korytarz Bałtyk – Adriatyk jest kluczowym dla transportu ze Skandynawii do krajów śródziemnomorskich. Dzięki jego rozwijaniu wzrośnie znaczenie polskich portów na mapie Europy – tak Ryszard Świlski, wicemarszałek województwa pomorskiego, podkreślił rangę gdańskiego spotkania. 

 

Dyskutowali eksperci

Spotkanie miało na celu wymianę poglądów, a także przedstawienie stanu aktualnych prac nad rozwojem paneuropejskiego korytarza transportowego z portów Bałtyku do Triestu nad Adriatykiem. Zaproszeni goście dyskutowali, jak powinna wyglądać sieć transportowa, aby łańcuch dostaw był jak najkrótszy. Szczególną wagę położono na projekty rozwoju kluczowych dla korytarza miast takich jak: Gdańsk, Szczecin, Bydgoszcz, Warszawa czy Wiedeń. Przedstawiona została również rola międzynarodowej współpracy w rewitalizacji polskich dróg wodnych E40 i E70. Rewitalizacja Wisły w kierunku Narwi, Bugu i dorzecza Dniepru umożliwi otwarcie drogi wodnej z Bałtyku nad Morze Czarne. Z kolei europejska droga wodna E70 to kanał z Europy Zachodniej do Rosji. Jej elementem jest istniejąca już od 10 lat i cały czas rozwijana Pętla Żuławska. – Obie te drogi krzyżują się na Pomorzu. Dzięki przystosowaniu do żeglugi towarowej rzek możemy osiągnąć znaczne korzyści ekonomiczne, ale i społeczne. Logistyka i transport generuje coraz więcej miejsc pracy. Pomorze może stać się prawdziwym hubem towarowym dla Europy Środkowej – dodał Świlski.

 

Forum Korytarza Transportowego

Jest to cykl spotkań samorządowców, ekspertów, ekonomistów i logistyków mający na celu promocję korytarza transportowego Bałtyk – Adriatyk jako konkurencji dla dróg transportowych na zachód od Odry. W tym roku konferencję organizował Związek Miast i Gmin Morskich.  

view szablon artykułu