Aktualności

W Brukseli odsłonięto tablicę upamiętniającą Pawła Adamowicza. Ma być symbolem wartości unijnych [ZDJĘCIA]

Odsłonięcie tablicy Pawła Adamowicza w Komitecie Regionów
Odsłonięcie tablicy Pawła Adamowicza w Komitecie Regionów. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

W budynku Europejskiego Komitetu Regionów, którego członkiem był Paweł Adamowicz, 10 kwietnia 2019 r. została odsłonięta tablica upamiętniająca zamordowanego prezydenta Gdańska. Foyer jest symbolem wartości unijnych, jakie reprezentował Paweł Adamowicz: tolerancji, otwartości i wolności słowa.

 

W uroczystości udział wzięli rodzina prezydenta Gdańska: żona zmarłego Magdalena Adamowicz, jego córka Antonina i brat Piotr oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Region pomorski reprezentował także marszałek Mieczysław Struk.

 

Magdalena Adamowicz: „Wyobraźmy sobie świat bez hejtu"

Foyer na 5. piętrze budynku Europejskiego Komitetu Regionów od dziś nosi imię Pawła Adamowicza. W ten sposób członkowie Komitetu Regionów postanowili docenić działalność śp. prezydenta Gdańska i reprezentowane przez niego wartości. Paweł Adamowicz zmarł po ataku nożownika, 13 stycznia 2019 r. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gdańsku.

W Brukseli głos zabrała Magdalena Adamowicz, która odczytała list otwarty. – Wyobraźmy sobie świat bez mowy nienawiści, bez hejtu – mówiła Adamowicz. – Trucizna zatruwa każdego. Dzieci i dorosłych. Grupy i jednostki. Polityków i zwykłych ludzi. Mam dla nas wszystkich wyzwanie, by mowa nienawiści przestała istnieć w naszej rzeczywistości. Musimy zacząć od siebie, ale zmienić też nasze otoczenie. Musimy zacząć szanować się nawzajem – podkreśliła.

Rodzinie zmarłego została także przekazana pamiątkowa księga kondolencyjna, do której wpisywali się członkowie Komitetu Regionów, europosłowie oraz współpracownicy. Piotr Adamowicz dziękował za pamięć o jego bracie oraz podkreślił, że wagę wydarzenia doceniają także jego rodzice.

 

Mieczysław Struk: „Stawiamy tamę polityce nienawiści"

By uczcić pamięć prezydenta Gdańska, został odegrany polski hymn państwowy oraz hymn Unii Europejskiej „Oda do radości". – Ta uroczystość ma wymiar symboliczny. To uhonorowanie członka Komitetu Regionów, kolegi, a dla niektórych przyjaciela. Człowieka oddanego swojemu miastu, ale również ideom, którym hołdował od najmłodszych lat – mówił podczas uroczystości w Brukseli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. – To poszanowanie godności człowieka, wolności, demokracji i równości. Paweł zwykł mawiać o ukochanym Gdańsku, jako o mieście wolności i solidarności. Ta uroczystość to sygnał, który trafi do miejsc, gdzie te ideały tracą na znaczeniu. Coraz częściej stajemy się ofiarami polityki kłamstwa i mowy nienawiści. Mówimy: dość! Postawmy tamę polityce nienawiści. Chcemy Europy wolnej, demokratycznej, tolerancyjnej i solidarnej – podkreślał Struk.

W foyer zebrali się członkowie Komitetu Regionów, europosłowie Janusz Lewandowski i Jarosław Wałęsa, były premier Jerzy Buzek, najbliżsi współpracownicy Pawła Adamowicza oraz delegacja pomorskich radnych.

 

 

To nieprzypadkowe miejsce

Budynek Europejskiego Komitetu Regionów przy ulicy Belliard w Brukseli nosi imię Jacques'a Delorsa, który przez 10 lat przewodniczył pracom Komisji Europejskiej (w latach 1985-1995). Jacques Delors w swojej pracy stawiał na europejskie społeczeństwo oparte na dialogu, uczestnictwo i działanie w regionach, zdecentralizowanie.

Foyer im. Pawła Adamowicza jest głównym holem tego budynku. Jest to przestrzeń wystawiennicza, w której odbywają się najważniejsze spotkania polityków i samorządowców. W salach na 5. piętrze posiedzenia mają też kluczowe komisje pracujące przy Europejskim Komitecie Regionów. Paweł Adamowicz od 2011 r. był aktywnym członkiem komitetu. Zajmował się kwestiami przedsiębiorczości, włączenia społecznego i bronił praw migrantów i mniejszości.

 

Europejski Komitet Regionów jest zgromadzeniem przedstawicieli samorządów regionalnych i lokalnych UE ze wszystkich 28 państw członkowskich. Został utworzony w 1994 r. w następstwie podpisania traktatu z Maastricht, a jego misją jest włączenie samorządów regionalnych i lokalnych w proces decyzyjny UE oraz informowanie ich o strategiach politycznych UE. Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska zasięgają opinii Komitetu odnośnie dziedzin polityki mających wpływ na regiony i miasta. Aby zasiadać w Europejskim Komitecie Regionów, każdy z jego 350 członków i 350 zastępców członków musi posiadać mandat wyborczy lub być politycznie odpowiedzialny przed wybranym zgromadzeniem w swoim regionie lub mieście.

 

Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Kalendarz prac Zarządu i Sejmiku

Pod patronatem marszałka