Aktualności

Trwa kolejna edycja prestiżowego konkursu. Stawką jest zdobycie tytułu Zabytek Zadbany 2019

Biały Spichlerz w Słupsku – zabytek wyremontowany w ramach projektu „Witkacy w słupskich spichlerzach sztuki
Biały Spichlerz w Słupsku – zabytek wyremontowany w ramach projektu „Witkacy w słupskich spichlerzach sztuki". Fot. ze strony MPŚ na Facebooku

Nagroda w ogólnopolskim konkursie Zabytek Zadbany jest najważniejszym wyróżnieniem przyznawanym za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Zgłoszenia można nadsyłać do 8 lutego 2019 r.

 

Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, w tym propagowanie najlepszych wzorów renowacji, utrzymania i zagospodarowania zabytkowych obiektów.

 

Jakie są kategorie konkursowe?

Obiekty można zgłaszać w 6 kategoriach:

  • utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,
  • rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe),
  • adaptacja obiektów zabytkowych,
  • architektura i budownictwo drewniane,
  • architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne,
  • kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych 5 kategoriach oceniane będą prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku. Natomiast w kategorii specjalnej ocenie podlegać będą długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania, w których szczególną uwagę zwraca systematyczność i stałe zaangażowanie w opiece nad zabytkiem.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny. Skierowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytki.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 8 lutego 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
z dopiskiem „Zabytek Zadbany"

Ogłoszenie listy nominowanych nastąpi do 31 marca 2019 r. Wyniki konkursu zostaną przedstawione podczas ogólnopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków.

 

Zabytek Zadbany jest corocznym konkursem organizowanym przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nadzór nad nim sprawuje Generalny Konserwator Zabytków, a procedurę konkursową w jego imieniu realizuje Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Pełny regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

view szablon artykułu

Kultura on-line

 

Archiwum wiadomości