Aktualności

Stypendia marszałka dla najlepszych uczniów z Pomorza rozdane. W 2019 r. dostaną ponad 2,3 mln zł [ZDJĘCIA]

Marszałek Mieczysław Struk wręcza stypendia najzdolniejszym uczniom z Pomorza. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska
Marszałek Mieczysław Struk wręcza stypendia najzdolniejszym uczniom z Pomorza. Fot. Natalia Kłopotek-Główczewska

W tym roku szkolnym ponad 860 najzdolniejszych uczniów z Pomorza otrzymało stypendia marszałka. Nagrody przyznano uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Specjalne stypendia dostali również uczniowie szkół zawodowych oraz uczestnicy projektu Zdolni z Pomorza.

 

Gala wręczenia stypendiów dla uczniów, rodziców i nauczycieli odbyła się 17 grudnia 2018 roku w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. We foyer znajdowały się stoiska Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Morskiego i Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych.

 

Najzdolniejsi uczniowie z Pomorza

Zarząd Województwa Pomorskiego spośród ponad 2 tysięcy zgłoszeń wybrał stypendystów na rok szkolny 2018/2019. Stypendia przyznano 869 osobom w czterech kategoriach. – Gratulujemy wszystkim stypendystom, choć wybór był bardzo trudny. Nie spodziewaliśmy się, że zgłoszeń będzie aż tyle- mówi dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Adam Krawiec. – Cieszy to, że mamy tak wielu zdolnych uczniów i że możemy nagrodzić ich pracę – dodał. W ramach pomocy stypendialnej finansowanej z budżetu województwa nagrody otrzymają najwybitniejsi uczniowie z Pomorza oraz kilkakrotni laureaci olimpiad i konkursów. W ramach naboru na rok szkolny 2018/19, wpłynęło 382 wniosków. Stypendium zostało przyznane 43 uczniom. Uczniowie podstawówek otrzymają 200 zł przez 10 miesięcy, a klasy gimnazjalne oraz szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne po 300 zł. Ponadto, kapituła stypendialna przyznała trzy Nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego po 2 tys. zł za unikatowość oraz liczbę osiągnięć. Wartość tych stypendiów to 131 tys. zł.

Kolejna kategoria, to Stypendia dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 dedykowane osobom, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce. O ich przyznaniu decyduje m.in. średnia ocen ucznia: co najmniej 5,5 dla szkoły podstawowej i gimnazjum oraz co najmniej 5 dla szkoły ponadgimnazjalnej. Dodatkowo, punktowane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach. Pod uwagę brane są również kryteria socjalne, np. mieszkanie i uczenie się na obszarze wiejskim czy prawo do zasiłku rodzinnego. Wpłynęło 821 wniosków. Kapituła przyznała 402 stypendia po 250 zł wypłacane przez 12 miesięcy. Łączna wartość wsparcia to 1,206 mln zł. Najwięcej unijnych stypendiów przyznano w powiatach gdańskim, kartuskim i wejherowskim.

 

 

Stypendia dla uczniów szkół zawodowych

Kolejną kategorią stypendialną są nagrody dla najlepszych uczniów szkół zawodowych na Pomorzu. W ramach naboru wpłynęło 801 wniosków. Przyznane zostały 403 stypendia po 250 zł, które będą wypłacane przez 10 miesięcy uczniom uzyskującym najwyższą średnią ocen w roku szkolnym 2017/18 ze wszystkich przedmiotów zawodowych. Brano również pod uwagę kształcenie w zawodzie odpowiadającym branżom kluczowym i wpisującym się w Inteligentne Specjalizacje Pomorza. Ponadto, wpływ na ocenę wniosku miały też m.in. osiągnięcia w turniejach, olimpiadach lub konkursach zawodowych oraz orzeczenie o niepełnosprawności ucznia. Najwięcej stypendiów przyznano w Słupsku oraz powiatach chojnickim i kartuskim.

 

Zdolni z Pomorza

Od 2018 roku dodatkową nagrodą są stypendia dla zespołów, które wspólnie przygotowują uczniowskie projekty. Stypendia w ramach projektu Zdolni z Pomorza mają pomóc grupom projektowym w realizacji swoich pomysłu. – To nowa kategoria, chcemy w ten sposób nagradzać również umiejętność pracy w zespole i tworzenia unikatowych rzeczy – mówi dyrektor Krawiec. W sumie, przyznano wsparcie dziewięciu takim zespołom, w których jest 21 uczniów. Wartość wypłacanych stypendiów to 26 tys. zł.

Łącznie na rok szkolny 2018/19 przyznano 869 stypendiów o wartości ponad 2,37 mln zł.

 

 

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości