Aktualności

Rozwój innowacyjnej gospodarki na Pomorzu, wspieranie przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy. Przedstawiciele OECD w Gdańsku

Dyskutujący ludzie przy stole konfernecyjnym
Spotkanie OECD w Gdańsku. Fot. Sławomir Lewandowski

W dniach 11-14 września 2017 r. Samorząd Województwa Pomorskiego będzie gościł przedstawicieli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 

W programie m.in. spotkania z władzami regionu, reprezentantami z urzędów pracy, uczelni, firm oraz instytucji otoczenia biznesu.

 

Zbadają i doradzą

Wizyta OECD na Pomorzu związana jest z realizowanym przez tę organizację programem LEED (Local Economic and Employment Development), którego celem jest doradztwo dla rządów i społeczności w zakresie dostosowywania się do zmian ekonomicznych. Program LEED prowadzony jest już od 1982 roku, a jego założenia obejmują analizę porównawczą danych zebranych w ramach doświadczeń we wspieraniu wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i integracji społecznej. Jego misją jest stworzenie nowych miejsc pracy poprzez wdrożenie bardziej efektywnych polityk, innowacyjnych praktyk oraz  zintegrowanych strategii na poziomie lokalnym.

Badanie przeprowadzane przez OECD w naszym regionie dotyczy „Stymulowania regionalnych nowopowstających gałęzi gospodarki poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw". Wizyta studyjna ma dać odpowiedź na pytanie, jak dostosować zasoby Pomorza oraz nakłady na prace rozwojowo-badawcze, by otworzyć gospodarkę regionu na innowacje oraz nowe globalne dziedziny gospodarki.

Eksperci OECD wraz z przedstawicielami samorządów, uczelni, pomorskich firm, instytucji zrzeszających przedsiębiorców oraz instytucji finansowych zastanowią się, jakie bariery dzielą regionalną i światową gospodarkę. Jedną z ważniejszych kwestii jest także szukanie możliwości i narzędzi wspierania przedsiębiorczości i innowacyjności, którymi dysponuje samorząd województwa pomorskiego. Wyniki badań zrealizowanych przez OECD mają wpłynąć m.in. na rozwój Inteligentnych Specjalizacji Pomorza i branż z największym potencjałem rozwoju.

Zobacz: program wizyty studyjnej OECD w Gdańsku

view szablon artykułu