Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania w zakresie pomocy społecznej w 2020 roku

Na biurku leżą segregatory z aplikacjami i granatami, kalkulator, długopis
Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą nr 338/142/20 z 28 kwietnia 2020 r., rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020.

 

Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Inspirowanie i promowanie nowych metod działań w zakresie aktywizacji i integracji osób starszych, w tym kombatantów", nie zlecając organizacjom pozarządowym oraz innym uprawnionym podmiotom, dotacji z budżetu województwa pomorskiego na rok 2020.

 

Zobacz: Uchwała nr 338/142/20

view szablon artykułu