Aktualności

Rolniku, sprawdź jakie odmiany roślin są zalecane do uprawy w 2020 r. Lista obowiązuje na Pomorzu

Fot. Pixabay/Pavlofox
Fot. Pixabay/Pavlofox

Na posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) wybrano listę odmian zalecanych do uprawy w województwie pomorskim. Spis powstał na podstawie badań przeprowadzonych przez Centralny Ośrodek Badań Roślin Uprawnych. Lista dotyczy upraw w 2020 roku.

 

Posiedzenie odbyło się 28 stycznia 2020 r. w Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Radostowie.

 

Dlaczego takie odmiany?

Odmiany umieszczone na liście w ostatnich latach wykazały większą przydatność do uprawy w warunkach województwa pomorskiego niż pozostałe. W czasie badań stwierdzono, że uprawa tego rodzaju roślin powinna dać znacząco lepsze efekty gospodarcze. Warto zaznaczyć, że cechy odmian mogą podlegać zmianie wywołanej przez czynniki naturalne

Coroczna publikacja list odmian zalecanych do uprawy zawiera charakterystykę wartości gospodarczej odmian, przez co daje rolnikom i przetwórcom możliwość dokonywania świadomych wyborów. Co roku aktualna Lista jest publikowana m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej

Odpowiednie odmiany to lepsze uprawy

Województwo pomorskie przeznacza 70 tys. zł rocznie na badania naukowe z zakresu PDO odmian roślin uprawnych, wpisanych do rejestru odmian i ich udokumentowania pod kątem ich przydatności na Pomorzu.

Odmiana jest jednym z ważniejszych czynników warunkujących wzrost produkcji roślinnej. Wprowadzenie do uprawy nowych odmian związane jest ze sporym ryzykiem, szczególnie, gdy nie znamy ich reakcji na różne czynniki. Wyniki doświadczeń umożliwiają dokonanie trafnego wyboru najwartościowszych odmian i przyczyniają się do uzyskania optymalnych wyników produkcyjnych i ekonomicznych w gospodarstwach rolnych.

 

Do pobrania:

 

view szablon artykułu

Archiwum wiadomości

Opłaty środowiskowe i statystyka